konkurs szkolny na temat: Życie i twórczość Giuseppe Verdiego

REGULAMIN
KONKURSU SZKOLNEGO
na temat: Życie i twórczość Giuseppe Verdiego
dla uczniów Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia
im. F. Chopina, ul. Basztowa 6 w Krakowie

1. Konkurs organizowany jest przez Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II stopnia im. F. Chopina w Krakowie dla uczniów wszystkich klas, z okazji 200-setnej rocznicy urodzin Giuseppe Verdiego, przypadającej w dniu 10.10.2013.

2. Konkurs jest dwuetapowy.

3. I etap odbędzie się dnia 10.10.2013 dla wszystkich biorących udział w Konkursie, na jednej wyznaczonej lekcji, we wszystkich klasach jednocześnie.

4. Etap pierwszy polega na udzieleniu przez uczestników odpowiedzi w formie pisemnej, na pytania dotyczące faktów biograficznych, tj. imion i nazwisk, nazw i miejsc geograficznych oraz ważniejszych dat i tytułów dzieł.

5. Czas trwania I etapu może wynosić około połowę lekcji, jednak nie dłużej niż 25 minut.

6. Drugi etap odbędzie się w grudniu b.r. - termin zostanie osobno podany na szkolnej tablicy ogłoszeń. W II etapie uczestnicy będą musieli wykazać się wiedzą na temat twórczości kompozytora oraz rozpoznawać słuchowo fragmenty jego dzieł.

7. Czas trwania II etapu wynosi 1 godzinę lekcyjną i odbędzie się w auli szkolnej.

8. Przewiduje się jedną główną nagrodę oraz trzy kolejne miejsca nagrodzone oceną celujący, dopisaną do ocen w I semestrze z przedmiotów: literatura muzyczna lub historia muzyki.

9. Sugerowana literatura i nagrania - materiały dostępne w bibliotece szkolnej

* do I etapu:
- Mała Encyklopedia Muzyki PWN, hasło Verdi G.
- Ilustrowana Encyklopedia Muzyki MUZA, 2007, hasło Giuseppe Verdi s.408-409.
- Kolekcja "Muzyka klasyczna. Arcydzieła mistrzów", De Agostini - Polska 2008.
- Blog o Giuseppe Verdim dostępny pod adresem: www.giuseppeverdi.blog.onet.pl

* do II etapu:
- Verdi z serii Monografie Popularne PWM, Henryk Swolkień, PWM Kraków 1983.
- hasło z Wielkiej Encyklopedii Muzyki PWM, tom 11 (t-v) - Verdi (autor hasła A. Konieczny).
- dostępne nagrania całej twórczości G. Verdiego.

Rocznica jest okazją do zapoznania się młodzieży z twórczością operową G. Verdiego, która często gości w Operze Krakowskiej oraz wspomnienia i porównania przy sposobności twórczości innego wielkiego kompozytora - Ryszarda Wagnera, twórcę dramatu muzycznego, obchodzącego również rocznicę 200-lecia urodzin.

- pobierz plakat konkursu
- pobierz regulamin konkursu

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. F. Chopina

ul. Basztowa 6, 31-134 Kraków
NIP: 6761708632

tel: 12 422 20 23; fax: 12 421 62 92
e-mail: sekretariat@szkolamuzyczna.os.pl


Deklaracji Dostępności