Szanowni Państwo
informujemy, iż w związku z rozwojem rządowej platformy usług e-administracji - gov.pl, niniejsza strona zaprzestaje publikacji nowych treści.
Od dnia 5 maja 2022 r. wszelkie aktualne informacje związane z funkcjonowaniem naszej szkoły publikowane będą pod adresem
www.gov.pl/posmkrakow.

Dotychczasowa strona dostępna pod adresem www.szkolamuzyczna.os.pl będzie aktywna jako wersja archiwalna do końca roku 2022, następnie ww. adres będzie przekierowywał użytkowników na nową stronę na portalu gov.pl.

Portal gov.pl jest głównym serwisem polskiego rządu, w którym w jednym miejscu można znaleźć informacje na temat ministerstw i wielu innych instytucji publicznych. Wszystkie zbudowane są w tym samym wysokim standardzie spełniającym wymogi bezpieczeństwa i dostępności cyfrowej.

Serwis www.gov.pl/posmkrakow od dnia 5 maja 2022 r. pełni również funkcję
Biuletynu Informacji Publicznej Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. F. Chopina w Krakowie.

konkurs szkolny na temat: Życie i twórczość Giuseppe Verdiego

REGULAMIN
KONKURSU SZKOLNEGO
na temat: Życie i twórczość Giuseppe Verdiego
dla uczniów Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia
im. F. Chopina, ul. Basztowa 6 w Krakowie

1. Konkurs organizowany jest przez Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II stopnia im. F. Chopina w Krakowie dla uczniów wszystkich klas, z okazji 200-setnej rocznicy urodzin Giuseppe Verdiego, przypadającej w dniu 10.10.2013.

2. Konkurs jest dwuetapowy.

3. I etap odbędzie się dnia 10.10.2013 dla wszystkich biorących udział w Konkursie, na jednej wyznaczonej lekcji, we wszystkich klasach jednocześnie.

4. Etap pierwszy polega na udzieleniu przez uczestników odpowiedzi w formie pisemnej, na pytania dotyczące faktów biograficznych, tj. imion i nazwisk, nazw i miejsc geograficznych oraz ważniejszych dat i tytułów dzieł.

5. Czas trwania I etapu może wynosić około połowę lekcji, jednak nie dłużej niż 25 minut.

6. Drugi etap odbędzie się w grudniu b.r. - termin zostanie osobno podany na szkolnej tablicy ogłoszeń. W II etapie uczestnicy będą musieli wykazać się wiedzą na temat twórczości kompozytora oraz rozpoznawać słuchowo fragmenty jego dzieł.

7. Czas trwania II etapu wynosi 1 godzinę lekcyjną i odbędzie się w auli szkolnej.

8. Przewiduje się jedną główną nagrodę oraz trzy kolejne miejsca nagrodzone oceną celujący, dopisaną do ocen w I semestrze z przedmiotów: literatura muzyczna lub historia muzyki.

9. Sugerowana literatura i nagrania - materiały dostępne w bibliotece szkolnej

* do I etapu:
- Mała Encyklopedia Muzyki PWN, hasło Verdi G.
- Ilustrowana Encyklopedia Muzyki MUZA, 2007, hasło Giuseppe Verdi s.408-409.
- Kolekcja "Muzyka klasyczna. Arcydzieła mistrzów", De Agostini - Polska 2008.
- Blog o Giuseppe Verdim dostępny pod adresem: www.giuseppeverdi.blog.onet.pl

* do II etapu:
- Verdi z serii Monografie Popularne PWM, Henryk Swolkień, PWM Kraków 1983.
- hasło z Wielkiej Encyklopedii Muzyki PWM, tom 11 (t-v) - Verdi (autor hasła A. Konieczny).
- dostępne nagrania całej twórczości G. Verdiego.

Rocznica jest okazją do zapoznania się młodzieży z twórczością operową G. Verdiego, która często gości w Operze Krakowskiej oraz wspomnienia i porównania przy sposobności twórczości innego wielkiego kompozytora - Ryszarda Wagnera, twórcę dramatu muzycznego, obchodzącego również rocznicę 200-lecia urodzin.

- pobierz plakat konkursu
- pobierz regulamin konkursu

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. F. Chopina

ul. Basztowa 6, 31-134 Kraków
NIP: 6761708632

tel: 12 422 20 23; fax: 12 421 62 92
e-mail: sekretariat@szkolamuzyczna.os.pl


Deklaracji Dostępności