Szanowni Państwo
informujemy, iż w związku z rozwojem rządowej platformy usług e-administracji - gov.pl, niniejsza strona zaprzestaje publikacji nowych treści.
Od dnia 5 maja 2022 r. wszelkie aktualne informacje związane z funkcjonowaniem naszej szkoły publikowane będą pod adresem
www.gov.pl/posmkrakow.

Dotychczasowa strona dostępna pod adresem www.szkolamuzyczna.os.pl będzie aktywna jako wersja archiwalna do końca roku 2022, następnie ww. adres będzie przekierowywał użytkowników na nową stronę na portalu gov.pl.

Portal gov.pl jest głównym serwisem polskiego rządu, w którym w jednym miejscu można znaleźć informacje na temat ministerstw i wielu innych instytucji publicznych. Wszystkie zbudowane są w tym samym wysokim standardzie spełniającym wymogi bezpieczeństwa i dostępności cyfrowej.

Serwis www.gov.pl/posmkrakow od dnia 5 maja 2022 r. pełni również funkcję
Biuletynu Informacji Publicznej Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. F. Chopina w Krakowie.

IV Przegląd Altowiolowy im. Tadeusza Goneta Stronę zmodyfikowano: 09.02.2018 - 18:23

wersja do druku
regulamin
karta zgłoszeniowa

REGULAMIN
IV Przeglądu Altowiolowego im. Tadeusza Goneta

Kraków 23 – 24 czerwca 2018


§ 1

Przegląd Altowiolowy ma na celu upamiętnienie wyjątkowej postaci krakowskiej altowiolistyki Tadeusza Goneta, niezwykle zasłużonego dla podwalin polskiej dydaktyki altowiolowej, długoletniego koncertmistrza Filharmonii Krakowskiej, wykładowcę akademickiego, pedagoga szkół średnich oraz znanego edytora.


§ 2

Organizatorami PrzegląduPolskie Towarzystwo Altowiolowe oraz Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. Fryderyka Chopina w Krakowie.


§ 3

Turniej przeprowadzany jest w trzech kategoriach wiekowych:
             I grupa - urodzeni po 1 stycznia 1999
            II grupa - urodzeni między 1 stycznia 1996 a 31 grudnia 1999
           III grupa - bez limitu wieku (zarówno dolnej, jak i górnej granicy)


§ 4

Przesłuchania odbywają się w Auli Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Krakowie.
Obowiązuje następujący program wykonany z pamięci lub z nut

I grupa
1. G. Ph.Telemann – Dwie kontrastujące części jednej z 12 Fantazji, lub
      J.S.Bach - Dwie kontrastujące części jednej z Suit (prócz preludium i menuetów/bourèes)
2. B. Bruni – Jedna z 25 etiud, lub B. Campagnoli - jeden z 41 Kaprysów op.22, lub
      F. A.Hoffmeister – jedna z Etiud
3. Utwór dowolny

Czas trwania do 15'


II grupa
1. J.S. Bach - Dwie kontrastujące części jednej z Suit wiolonczelowych (prócz preludium i menuetów/bourèes) lub
      M. Reger - Dwie kontrastujące części z jednej z trzech Suit op.131 d
2. B. Campagnoli – Jeden z 41 Kaprysów op.22 lub       F. A. Hoffmeister – Jedna z Etiud
3. Utwór/utwory dowolne - mogą być części z utworów cyklicznych

Czas trwania do 20'


III grupa
1 M. Reger - Dwie kontrastujące części z jednej z trzech Suit op. 131 d lub z
      Sonaty op.25/1 P. Hindemitha lub K. Penderecki: jeden z następujących utworów:
      Cadenza,Tanz, Waltz, Sarabanda lub G. Bacewicz - jeden z 4 Capricci
2. Utwór/utwory dowolne - mogą być części z utworów cyklicznych

Czas trwania do 25'


§ 5

Grę kandydatów ocenia Jury pod kierunkiem Przewodniczącego; Przewodniczący Jury ma głos decydujący w kwestiach spornych. Decyzje Jury są ostateczne i niezaskarżalne.


§ 6

O dokładnym rozplanowaniu Przeglądu uczestnicy zostaną powiadomieni po zamknięciu listy uczestników. Kandydaci z danej grupy występują w kolejności alfabetycznej począwszy od litery A.


§ 7

Jury wyłania grupę finalistów w danej grupie, którzy biorą udział w koncercie laureatów, wykonując utwory wskazane przez Jury.


§ 8

Nagrody finansowe przewidziane są dla uczestników w grupie bez limitu wieku. W pozostałych grupach przewidziane są nagrody rzeczowe.


§ 9

Oprócz dyplomów oraz nagród pieniężnych przewidziany jest udział Laureatów w koncertach na terenie Krakowa, a Laureat I miejsca w grupie bez limitu wieku zostanie zaproszony do udziału w koncercie w ramach cykli koncertów organizowanych przez Polskie Towarzystwo Altowiolowe.


§ 10

Kandydaci mają prawo uzyskać od Jurorów ustne opinie o swojej grze w trakcie trwania Przeglądu.


§ 11

Opłata za udział w Przeglądzie wynosi 190 zł. i nie podlega zwrotowi. Uczestnicy Przeglądu przyjeżdżają na własny koszt do Krakowa. Zgłoszenia na formularzu, dostępnym na stronie www.ptal.art.pl (w formie elektronicznej) wraz z dowodem wpłaty wpisowego na konto

Polskie Towarzystwo Altowiolowe
ul. Felicjanek 27, 31-103 Kraków
nr konta 18 1940 1076 3118 8885 0000 0000
z dopiskiem: IV Przegląd Altowiolowy

proszę przesyłać na adres: ptal@op.pl do dnia 15 czerwca 2018 roku.
Bliższe informacje: tel. 12 292 60 61, 604 203 619


Kraków, luty AD 2018

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. F. Chopina

ul. Basztowa 6, 31-134 Kraków
NIP: 6761708632

tel: 12 422 20 23; fax: 12 421 62 92
e-mail: sekretariat@szkolamuzyczna.os.pl


Deklaracji Dostępności