Szkoła Częścią Wspólnoty Stronę zmodyfikowano: 10.05.2017 - 19:44


SZKOŁA CZĘŚCIĄ WSPÓLNOTY


Przedstawiciele społeczności uczniowskiej Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. F. Chopina w Krakowie biorą udział w projekcie "Szkoła Częścią Wspólnoty" koordynowanym przez Fundację Oświatową im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie. Częścią tego projektu są różnorodne wydarzenia, organizowane przez poszczególne szkoły biorące w nim udział, które dedykowane są społecznościom lokalnym.

Uczniowie naszej szkoły, Karol Kinal i Wojtek Laskowski (nad którymi opiekę sprawuje mgr Piotr Garlacz) postanowili zorganizować akcję edukacyjną i artystyczną na rzecz środowiska muzycznego miasta i regionu. Na "Festiwal muzycznej samorządności", który odbędzie się w dniach 19 – 20 maja 2017 r. złożą się warsztaty orkiestrowe i (będący ich zwieńczeniem) koncert, podczas którego prezentowane będą m.in. utwory młodych kompozytorów – uczniów szkół muzycznych II stopnia. Uzupełnieniem wydarzeń muzycznych będzie spotkanie przedstawicieli samorządów uczniowskich, na które zaproszeni zostaną młodzieżowi liderzy reprezentujący poszczególne szkoły oraz pedagodzy będący opiekunami samorządów szkolnych. Forum to może się stać doskonałą okazją do zaprezentowania uczniowskiego punktu widzenia na wszelkie problemy nurtujące młodych muzyków oraz szansą na wypracowanie strategii na rzecz konstruktywnej współpracy artystycznych środowisk młodzieżowych.


Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. F. Chopina

ul. Basztowa 6, 31-134 Kraków
NIP: 6761708632

tel: 12 422 20 23; fax: 12 421 62 92
e-mail: sekretariat@szkolamuzyczna.os.pl


Deklaracji Dostępności