Festiwal Twórczości Młodych - idea festiwalu Stronę zmodyfikowano: 05.03.2018 - 20:38


Festiwal Twórczości Młodych to inicjatywa promująca dokonania twórcze najmłodszych artystów oraz integrująca środowiska artystyczne młodzieży i nauczycieli małopolskich szkół muzycznych i plastycznych II stopnia.

Celem projektu jest stworzenie trwałej płaszczyzny prezentacji dokonań twórczych młodych artystów oraz wymiany doświadczeń edukacyjnych uczniów i pedagogów. Chcemy tym samym nie tylko stworzyć pole współpracy lecz również wypromować w środowisku lokalnym młodzieńczą twórczość oraz umiejętności uzdolnionej młodzieży.

Zasadza się na współpracy z NGO, przedstawicielami businessu i mediami.


Festiwal Twórczości Młodych kontynuuje idee I Małopolskiego Forum Młodych Twórców (Kraków-Nowy Sącz 2014), które zainicjowało integrację środowisk peryferyjnych z centrum kulturotwórczym.


Tegoroczna edycja (2017-2018) składa się z następujących wydarzeń:
- konkurs kompozytorski „Śladami impresjonistów”
- koncerty i warsztaty instrumentalne
- przegląd prac plastycznych
- panel dyskusyjny „Młodzi twórcy, a otoczenie biznesowe działań artystycznych”
- konkurs dla sekcji klawiszowej na najlepsze wykonanie wybranej miniatury C. Debussy.


Idea Festiwalu będzie w przyszłości kontynuowana.

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. F. Chopina

ul. Basztowa 6, 31-134 Kraków
NIP: 6761708632

tel: 12 422 20 23; fax: 12 421 62 92
e-mail: sekretariat@szkolamuzyczna.os.pl


Deklaracji Dostępności