Szanowni Państwo
informujemy, iż w związku z rozwojem rządowej platformy usług e-administracji - gov.pl, niniejsza strona zaprzestaje publikacji nowych treści.
Od dnia 5 maja 2022 r. wszelkie aktualne informacje związane z funkcjonowaniem naszej szkoły publikowane będą pod adresem
www.gov.pl/posmkrakow.

Dotychczasowa strona dostępna pod adresem www.szkolamuzyczna.os.pl będzie aktywna jako wersja archiwalna do końca roku 2022, następnie ww. adres będzie przekierowywał użytkowników na nową stronę na portalu gov.pl.

Portal gov.pl jest głównym serwisem polskiego rządu, w którym w jednym miejscu można znaleźć informacje na temat ministerstw i wielu innych instytucji publicznych. Wszystkie zbudowane są w tym samym wysokim standardzie spełniającym wymogi bezpieczeństwa i dostępności cyfrowej.

Serwis www.gov.pl/posmkrakow od dnia 5 maja 2022 r. pełni również funkcję
Biuletynu Informacji Publicznej Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. F. Chopina w Krakowie.

podstawowe informacje Stronę zmodyfikowano: 15.09.2021 - 20:14

Nazwa szkoły Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st.
im. Fryderyka Chopina w Krakowie
Status szkoły publiczna
Adres szkoły 31-134 Kraków
ul. Basztowa 6
województwo małopolskie
tel. 12 422-20-23
fax. 12 421-62-92
adres e-mail: sekretariat@szkolamuzyczna.os.pl
Organ prowadzący szkołę Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
00-071 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 15/17
IDENTYFIKATOR ePUAP POSM_KRAKOW_1016
Dyrektor mgr Elżbieta Marczyk
Z-cy dyrektora mgr Aldona Schmidt-Pater
mgr Paweł Szywalski
Kierownicy sekcji:
Sekcja Przedmiotów Ogólnokształcących mgr Anna Grabiańska
Sekcja Teorii Muzyki i Wydział Rytmiki mgr Pałka Marcin
Wydział Instrumentalny
      Sekcja Instrumentów Dętych, Perkusji i Akordeonu mgr Leon Olejniczak
      Sekcja Instrumentów Klawiszowych dr hab. Milena Kędra
      Sekcja Instrumentów Smyczkowych i Gitary mgr Giza-Piątek Małgorzata
Rada Rodziców przy POSM II st. im. Fr. Chopina w Krakowie: Konto: PKO BP I Oddz. Kraków
nr: 30 1020 2892 0000 5402 0015 5986
Psycholog szkolny
Mariusz Ostrowski

godziny dyżurów
poniedziałek1400 - 1900 (sala 204)
wtorek---
środa---
czwartek1300 - 1800 (sala 204)
piątek---
Psycholog szkolny
Agnieszka Majcher

godziny dyżurów
poniedziałek---
poniedziałek---
wtorek---
środa1600 - 1900 (sala 3)
czwartek---
piątek---

Cel: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebne do dalszego etapu kształcenia.

Wizja szkoły

Szkoła to miejsce, w którym każdy uczeń powinien rozwijać swoje zdolności i zainteresowania w przyjaznej atmosferze , pełnej szacunku, zrozumienia i tolerancji. Poznanie i utrwalenie wszechstronnej wiedzy pozwoli młodemu człowiekowi ukształtować charakter i wzbudzić postawę zaangażowania w swój rozwój artystyczny jak i ogólny. Nauczyciele swoją wiedzą specjalistyczną, sposobem bycia, swadą, krasomówstwem zdobywają ucznia dla wydobywania z siebie najlepszych cech i umiejętności. Ludzie pracujący w szkole maja wiedzę, powołanie i serce. Kadra nauczycielska ściśle współpracuje z rodzicami, którzy są sprzymierzeńcami w podejmowanych działaniach dydaktycznych i wychowawczych. Rodziców i nauczycieli cechuje jednolite oddziaływanie w stosunku do uczniów. Formy kontaktu nauczyciela z rodzicami pozwalają poznać wzajemne preferencje i oczekiwania. Organizacja pracy odznacza się logiką postępowania, w której czynności następują po sobie we właściwej kolejności. Nie wykonuje się niczego, co nie służyłoby jasno określonemu celowi, a zarazem wykonuje się wszystko, co służy całości. Baza szkoły umożliwia realizację działań służących harmonijnemu rozwojowi umiejętności uczniów a także daje poczucie komfortu pracy wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem, wiedzą, cierpliwością i pasją wspomagają ich sukces.

Misja szkoły

Szkoła przygotowuje przyszłych świadomych i wrażliwych twórców życia kulturalnego a także odbiorców sztuk. Kształtuje umiejętność współpracy w zespole i buduje więzi międzyludzkie. Głównym zadaniem szkoły jest wyposażenie ucznia w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego etapu kształcenia i zdobywania zawodu poprzez studia w akademiach muzycznych i innych uczelniach. Pomaga rozwijać w życzliwej atmosferze własną osobowość, charakter i pasję przyszłego artysty muzyka. Buduje świadomość rozwijania talentu poprzez pracę i kształtowanie poczucie estetyki. Kształci wrażliwość na piękno otaczającego świata.

MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY

 • posiada realistyczny obraz siebie; zna swoje możliwości, swoje mocne i słabe strony;
 • jego skale wartości i normy moralne są stabilne, a postępowanie społecznie aprobowane;
 • jest wytrwały, zrównoważony; kieruje się logicznym myśleniem;
 • cechuje go sumienność, zyskuje sobie zaufanie innych, respektuje prawa innych;
 • posiada umiejętność znoszenia bez znużenia długotrwałych wysiłków;
 • działa celowo mimo nacisków, pośpiechu, przeszkód, spotykających człowieka frustracji;
 • jest zdolny do osiągnięcia emocjonalnej równowagi i spokoju;
 • chętnie i szczerze akceptuje konieczność społecznej odpowiedzialności i branie na siebie zobowiązań;
 • umie ujawniać własną aktywność, ambicję, współzawodnictwo;
 • nie odczuwa nienawiści do ludzi o innych poglądach i stylu życia;
 • czuje się członkiem wspólnoty, w której żyje, umiejąc równocześnie wyzwalać się spod tyranii grupy i zachowywać w sposób indywidualny, zgodny z wbudowanym w siebie wzorem moralnym;
 • ma poczucie patriotyzmu;
 • jest przekonany, że działa w dziedzinie sztuki muzycznej z własnego wyboru, którego źródłem jest wewnętrzna potrzeba obcowania z muzyką;
 • potrafi przezwyciężać tremę, towarzyszącą występom, skupiając swoją uwagę na problemach artystycznych i strukturalnych utworu, a nie na reakcjach otoczenia;
 • odczuwa potrzebę podnoszenia własnych kompetencji zawodowych;

STRUKTURA SZKOŁY (stan po reformie - ze szkołą podstawową) - 2020 / 2021

POZIOM
SZKOŁA PODSTAWOWA
OBOWIĄZKOWY
EGZAMIN
ÓSMOKLASISTY
(zewnętrzny)
POZIOM
LICEUM
EGZAMIN
DYPLOMOWY
(wewnętrzny)
EGZAMIN
MATURALNY
(zewnętrzny)
Klasa
I II III IV V ---


STRUKTURA SZKOŁY (stan przed reformą - z gimnazjum) - 2020 / 2021

POZIOM
GIMNAZJUM
OBOWIĄZKOWY
EGZAMIN
GIMNAZJALNY
(zewnętrzny)
POZIOM
LICEUM
EGZAMIN
DYPLOMOWY
(wewnętrzny)
EGZAMIN
MATURALNY
(zewnętrzny)
Klasa
--- --- --- --- --- VI

Jeżeli Twoja przeglądarka nie wczytuje plików PDF należy zainstalować odpowiedni dodatek lub pobrać manualnie plik plan wychowawczy.

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. F. Chopina

ul. Basztowa 6, 31-134 Kraków
NIP: 6761708632

tel: 12 422 20 23; fax: 12 421 62 92
e-mail: sekretariat@szkolamuzyczna.os.pl


Deklaracji Dostępności