podstawowe informacje Stronę zmodyfikowano: 15.09.2021 - 20:14

Nazwa szkoły Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st.
im. Fryderyka Chopina w Krakowie
Status szkoły publiczna
Adres szkoły 31-134 Kraków
ul. Basztowa 6
województwo małopolskie
tel. 12 422-20-23
fax. 12 421-62-92
adres e-mail: sekretariat@szkolamuzyczna.os.pl
Organ prowadzący szkołę Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
00-071 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 15/17
IDENTYFIKATOR ePUAP POSM_KRAKOW_1016
Dyrektor mgr Elżbieta Marczyk
Z-cy dyrektora mgr Aldona Schmidt-Pater
mgr Paweł Szywalski
Kierownicy sekcji:
Sekcja Przedmiotów Ogólnokształcących mgr Anna Grabiańska
Sekcja Teorii Muzyki i Wydział Rytmiki mgr Pałka Marcin
Wydział Instrumentalny
      Sekcja Instrumentów Dętych, Perkusji i Akordeonu mgr Leon Olejniczak
      Sekcja Instrumentów Klawiszowych dr hab. Milena Kędra
      Sekcja Instrumentów Smyczkowych i Gitary mgr Giza-Piątek Małgorzata
Rada Rodziców przy POSM II st. im. Fr. Chopina w Krakowie: Konto: PKO BP I Oddz. Kraków
nr: 30 1020 2892 0000 5402 0015 5986
Psycholog szkolny
Mariusz Ostrowski

godziny dyżurów
poniedziałek1400 - 1900 (sala 204)
wtorek---
środa---
czwartek1300 - 1800 (sala 204)
piątek---
Psycholog szkolny
Agnieszka Majcher

godziny dyżurów
poniedziałek---
poniedziałek---
wtorek---
środa1600 - 1900 (sala 3)
czwartek---
piątek---

Cel: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebne do dalszego etapu kształcenia.

Wizja szkoły

Szkoła to miejsce, w którym każdy uczeń powinien rozwijać swoje zdolności i zainteresowania w przyjaznej atmosferze , pełnej szacunku, zrozumienia i tolerancji. Poznanie i utrwalenie wszechstronnej wiedzy pozwoli młodemu człowiekowi ukształtować charakter i wzbudzić postawę zaangażowania w swój rozwój artystyczny jak i ogólny. Nauczyciele swoją wiedzą specjalistyczną, sposobem bycia, swadą, krasomówstwem zdobywają ucznia dla wydobywania z siebie najlepszych cech i umiejętności. Ludzie pracujący w szkole maja wiedzę, powołanie i serce. Kadra nauczycielska ściśle współpracuje z rodzicami, którzy są sprzymierzeńcami w podejmowanych działaniach dydaktycznych i wychowawczych. Rodziców i nauczycieli cechuje jednolite oddziaływanie w stosunku do uczniów. Formy kontaktu nauczyciela z rodzicami pozwalają poznać wzajemne preferencje i oczekiwania. Organizacja pracy odznacza się logiką postępowania, w której czynności następują po sobie we właściwej kolejności. Nie wykonuje się niczego, co nie służyłoby jasno określonemu celowi, a zarazem wykonuje się wszystko, co służy całości. Baza szkoły umożliwia realizację działań służących harmonijnemu rozwojowi umiejętności uczniów a także daje poczucie komfortu pracy wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem, wiedzą, cierpliwością i pasją wspomagają ich sukces.

Misja szkoły

Szkoła przygotowuje przyszłych świadomych i wrażliwych twórców życia kulturalnego a także odbiorców sztuk. Kształtuje umiejętność współpracy w zespole i buduje więzi międzyludzkie. Głównym zadaniem szkoły jest wyposażenie ucznia w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego etapu kształcenia i zdobywania zawodu poprzez studia w akademiach muzycznych i innych uczelniach. Pomaga rozwijać w życzliwej atmosferze własną osobowość, charakter i pasję przyszłego artysty muzyka. Buduje świadomość rozwijania talentu poprzez pracę i kształtowanie poczucie estetyki. Kształci wrażliwość na piękno otaczającego świata.

MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY

 • posiada realistyczny obraz siebie; zna swoje możliwości, swoje mocne i słabe strony;
 • jego skale wartości i normy moralne są stabilne, a postępowanie społecznie aprobowane;
 • jest wytrwały, zrównoważony; kieruje się logicznym myśleniem;
 • cechuje go sumienność, zyskuje sobie zaufanie innych, respektuje prawa innych;
 • posiada umiejętność znoszenia bez znużenia długotrwałych wysiłków;
 • działa celowo mimo nacisków, pośpiechu, przeszkód, spotykających człowieka frustracji;
 • jest zdolny do osiągnięcia emocjonalnej równowagi i spokoju;
 • chętnie i szczerze akceptuje konieczność społecznej odpowiedzialności i branie na siebie zobowiązań;
 • umie ujawniać własną aktywność, ambicję, współzawodnictwo;
 • nie odczuwa nienawiści do ludzi o innych poglądach i stylu życia;
 • czuje się członkiem wspólnoty, w której żyje, umiejąc równocześnie wyzwalać się spod tyranii grupy i zachowywać w sposób indywidualny, zgodny z wbudowanym w siebie wzorem moralnym;
 • ma poczucie patriotyzmu;
 • jest przekonany, że działa w dziedzinie sztuki muzycznej z własnego wyboru, którego źródłem jest wewnętrzna potrzeba obcowania z muzyką;
 • potrafi przezwyciężać tremę, towarzyszącą występom, skupiając swoją uwagę na problemach artystycznych i strukturalnych utworu, a nie na reakcjach otoczenia;
 • odczuwa potrzebę podnoszenia własnych kompetencji zawodowych;

STRUKTURA SZKOŁY (stan po reformie - ze szkołą podstawową) - 2020 / 2021

POZIOM
SZKOŁA PODSTAWOWA
OBOWIĄZKOWY
EGZAMIN
ÓSMOKLASISTY
(zewnętrzny)
POZIOM
LICEUM
EGZAMIN
DYPLOMOWY
(wewnętrzny)
EGZAMIN
MATURALNY
(zewnętrzny)
Klasa
I II III IV V ---


STRUKTURA SZKOŁY (stan przed reformą - z gimnazjum) - 2020 / 2021

POZIOM
GIMNAZJUM
OBOWIĄZKOWY
EGZAMIN
GIMNAZJALNY
(zewnętrzny)
POZIOM
LICEUM
EGZAMIN
DYPLOMOWY
(wewnętrzny)
EGZAMIN
MATURALNY
(zewnętrzny)
Klasa
--- --- --- --- --- VI

Jeżeli Twoja przeglądarka nie wczytuje plików PDF należy zainstalować odpowiedni dodatek lub pobrać manualnie plik plan wychowawczy.

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. F. Chopina

ul. Basztowa 6, 31-134 Kraków
NIP: 6761708632

tel: 12 422 20 23; fax: 12 421 62 92
e-mail: sekretariat@szkolamuzyczna.os.pl


Deklaracji Dostępności