przetargi Stronę zmodyfikowano: 20.07.2020 - 12:59


2020. 07. 15

OGŁOSZENIE O PRZETARGU: WYKONANIE INSTALACJI GRZEWCZEJ DLA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ZESPOŁU BUDYNKÓW PAŃSTWOWEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA IM. F. CHOPINA W KRAKOWIE, PRZY UL. BASZTOWEJ 6, 31-134 KRAKÓW.


Dokumentacja przetargowa: zobacz pliki
2016. 05. 05

1. Dostawa fabrycznie nowego fortepianu koncertowego klasy mistrzowskiej dla Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina z siedzibą przy ul. Basztowej 6, 31-134 Kraków.
Zamówienie współfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury - Infrastruktura szkolnictwa artystycznego.
2. Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Wykonanie remontu pokrycia dachu oraz remontu konserwatorskiego elewacji frontowej wraz z remontem bramy głównej budynku Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina mieszczącym się przy ul. Basztowej 6, 31-134 Kraków, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A-183.

Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.
3. Przetarg na wykonanie robót budowlanych polegających na rekonstrukcji oraz wymianie stolarki drzwiowej w budynku Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina mieszczącym się przy ul. Basztowej 6, 31-134 Kraków, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A-183
4. Przetarg na wymianę stolarki okiennej w budynku Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st im. F. Chopina mieszczącym się przy ul. Basztowej 6, 31-134 Kraków. Numer ogłoszenia: 204274 - 2012; data zamieszczenia: 15.06.2012

ZAŁĄCZNIKI:
5. Przetarg na zakup i dostawę instrumentów muzycznych z dnia 29.08.2011 r.:


Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. F. Chopina

ul. Basztowa 6, 31-134 Kraków
NIP: 6761708632

tel: 12 422 20 23; fax: 12 421 62 92
e-mail: sekretariat@szkolamuzyczna.os.pl


Deklaracji Dostępności