autorskie programy nauczania


Program nauczania harmonii

Program nauczania harmonii
dla ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia
oraz szkół muzycznych II stopnia

Jolanta Machała
Ewa Hryniewicka
Małgorzata Kusińska
Elżbieta Marczyk
Małgorzata Niemczyk

Program dopuszczony do użytku szkolnego w szkołach muzycznych II stopnia i ogólnokształcących szkołach muzycznych II stopnia na podstawie opinii rzeczoznawców: dr Krzysztofa Heeringa i dr Grażyny Czetwretyńskiej, i wpisany do wykazu prowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

Nr dopuszczenia 3/2007

DSA.V. 8100/6910-1353/07/BD

Kontakt z autorami programu: jola.machala@poczta.fm


Anna Frączkiewicz - Płaneta, Jolanta Machała: PROGRAM NAUCZANIA KSZTAŁCENIA SŁUCHU Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. Im. Fryderyka Chopina w Krakowie dla drugiego etapu edukacyjnego w zawodzie: muzyk


Mgr Lidia Kućmierz: Program nauczania przedmiotu Historia Muzyki do realizacji w Ogólnokształcących Szkołach Muzycznych II st. i Szkołach Muzycznych II st.


Mgr Małgorzata Niemczyk: Program wycieczki turystyczno - krajoznawczej realizowany na wycieczkach górskich w klasach I, II, III POSM II stopnia im. Fryderyka Chopina w Krakowie

Mgr Małgorzata Niemczyk: Program wycieczki turystyczno - krajoznawczej realizowany na wycieczkach górskich w klasach licealnych POSM II stopnia im. Fryderyka Chopina w Krakowie

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. F. Chopina

ul. Basztowa 6, 31-134 Kraków
NIP: 6761708632

tel: 12 422 20 23; fax: 12 421 62 92
e-mail: sekretariat@szkolamuzyczna.os.pl


Deklaracji Dostępności