Rada Rodziców Stronę zmodyfikowano: 06.10.2021 - 22:29

Szanowni Rodzice i Uczniowie,

w dniu 29.09.2021 r. powołane zostało nowe Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2021/22 w składzie:
Przewodniczący – Krzysztof Polak,
Zastępca przewodniczącego – Małgorzata Szyrska,
Skarbnik – Michalina Morawiec,

Komisja Rewizyjna:
Elżbieta Krzysztofiak-Sasuła,
Dominika Czarnecka.

Na zebraniu przedstawione zostało sprawozdanie z działalności Rady Rodziców za rok szkolny 2021/2022, w tym sprawozdanie finansowe (dostępne w zakładce sprawozdania finansowe). Poniżej znajduje się lista głównych przedsięwzięć, jakie udało się zrealizować Radzie Rodziców w roku szkolnym 2020/2021:
1. finansowanie wsparcia psychologicznego zarówno dla uczniów jak i rodziców (wsparcie dotyczyło m.in. pomocy w radzeniu sobie ze stresem, emocjami, trudnościami w relacjach rodzinnych oraz pomocy w zaburzeniach lękowych);
2. sfinansowanie zakupu nagród dla laureatów konkursu Agon Retoryczny;
3. pokrycie kosztów wynajmu sali na potrzeby organizacji egzaminu dyplomowego sekcji rytmiczek;
4. współfinansowanie profesjonalnego nagłośnienia i oświetlenia oraz streamingu i rejestracji Koncertu Końcoworocznego.
Część z wymienionych inicjatyw realizowaliśmy w ramach partnerstwa ze Stowarzyszeniem ProMusica Humana.

Decyzją Rady Rodziców utrzymana została wysokość składki na Fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022:
• Obowiązkowa od każdego ucznia w wysokości - 5 zł/miesiąc (50 zł rocznie) na Fundusz Muzyczny (fundusz finansujący działalność muzyczną uczniów);
• Proponowana dla każdego ucznia w wysokości – 15 zł/miesiąc (150 zł rocznie) na fundusz Rady Rodziców (fundusz służący całej społeczności szkolnej, finansujący działalność pozamuzyczną, kontynuacja współfinansowania wydatków typu: wycieczki, wyjazdy, nagrody za wyniki w nauce, zapomogi, samorząd szkolny itp.).

Gorąco apelujemy o wpłaty w/w składek na rachunek bankowy Fundusz Rady Rodziców – kwota to 200 zł rocznie; możliwe są wpłaty ratalne lub częściowe. Informacja o rachunku bankowym Rady rodziców dostępna jest w zakładce „rachunek bankowy”

Wszelkie działania będące konsekwencją decyzji Rady Rodziców są możliwe w oparciu o środki wpłacane na fundusz Rady Rodziców oraz dodatkowe inicjatywy Rady Rodziców (mocno ograniczone w warunkach pandemii). Działania Rady Rodziców oparte są przede wszystkim na dofinansowaniach uczniów i różnych projektów szkolnych, i z tego jesteśmy w pierwszej kolejności rozliczani, i na tej podstawie oceniani. Mimo wielkich chęci i nie raz dużego wysiłku – bez Państwa finansowego wsparcia niewiele da się zdziałać.

Praca jaką nasi młodzi muzycy wkładają w swoje wykształcenie wymaga od nich ogromu poświęceń i wytrwałości, co bezsprzecznie powinno być doceniane i nagradzane – taką możliwość dają fundusze Rady Rodziców.

Przypominamy, iż wpłaty na działalność Rady Rodziców najlepiej dokonać bezpośrednio na rachunek bankowy Rady Rodziców (koniecznie podając imię oraz nazwisko dziecka oraz klasę!). W razie jakichkolwiek pytań związanych z wpłatami proszę o kontakt z Skarbnikami Rad Klasowych lub Skarbnikiem Rady Rodziców - Michaliną Morawiec.

Mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się jak najowocniej pracować na rzecz uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Fryderyka Chopina w Krakowie, uznając iż wartościami nadrzędnymi i szczególnie chronionymi są dobro, bezpieczeństwo i możliwość rozwoju tychże uczniów. Tym samym stawiamy siebie za główny cel działalności egzekwowanie od Szkoły jak najlepszego wypełniania misji w obszarze tych wartości oraz udzielanie Szkole w tym zakresie możliwej pomocy.

Oczekujemy na wszelkie uwagi. Osoby zainteresowane rozwojem współpracy między rodzicami, a Szkołą zapraszamy na zebrania Rady Rodziców, terminy kolejnych zebrań dostępne są w zakładce Harmonogram zebrań.

Prosimy również o kontakt i informacje ze strony osób, które potrzebują dodatkowego wsparcia o kontakt z Radą Rodziców, wierzymy że wspólnymi siłami naszej szkolnej społeczności jesteśmy w stanie przezwyciężyć wszelkie niedogodności.

Spostrzeżenia dotyczące wyżej wymienionych tematów można także przesyłać drogą elektroniczną via Librus (w module wiadomości proszę wybrać „Szkolna rada rodziców” lub na adres mailowy: krzys.polak@gmail.com (Krzysztof Polak).


Z poważaniem,

Małgorzata Szyrska
Z-ca Przewodniczącego
Rady Rodziców
Michalina Morawiec
Skarbnik
Krzysztof Polak
Przewodniczący
Rady Rodziców

Rada Rodziców Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. F. Chopina w Krakowie składa się z przedstawicieli wszystkich klas. Pracami Rady Rodziców kieruje Prezydium wybierane na Zebraniu Rady Rodziców z początkiem każdego roku szkolnego.


Prezydium Rady Rodziców:
Przewodniczący – Krzysztof Polak
Zastępca przewodniczącego – Małgorzata Szyrska,
Skarbnik – Michalina Morawiec.


Komisja Rewizyjna:
Elżbieta Krzysztofiak-Sasuła,
Dominika Czarnecka.


Kontakt z przedstawicielami Rady Rodziców poprzez Librus lub mailowo – krzys.polak@gmail.com (Krzysztof Polak).


Rachunek bankowy:
30 1020 2892 0000 5402 0015 5986
PKO BP I O/Kraków
Rada Rodziców Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st.
im. Fryderyka Chopina w Krakowie


Składki na Fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/22 wynoszą:
      • Obowiązkowa od każdego ucznia w wysokości - 5 zł/miesiąc (50 zł rocznie) na Fundusz Muzyczny (fundusz finansujący działalność muzyczną uczniów)
      • Proponowana dla każdego ucznia w wysokości – 15 zł/miesiąc (150 zł rocznie) na fundusz Rady Rodziców (fundusz służący całej społeczności szkolnej, finansujący działalność pozamuzyczną m.in.: wycieczki, wyjazdy, nagrody za wyniki w nauce, zapomogi, samorząd szkolny itp.)


Przypominamy, iż wpłaty na działalność Rady Rodziców najlepiej dokonać bezpośrednio na rachunek bankowy Rady Rodziców (koniecznie podając imię oraz nazwisko dziecka oraz klasę!). W razie jakichkolwiek pytań związanych z wpłatami proszę o kontakt z Skarbnikami Rad Klasowych lub Skarbnikiem Rady Rodziców - Michaliną Morawiec.

Szanowni Państwo,
Poniżej znajdują się:

- Uchwała 1/2019/2020 w sprawie zmiany Regulaminu Rady Rodziców (pobierz dokument PDF)
- Załącznik nr 1 - Regulamin Rady Rodziców (pobierz dokument PDF)
- Załącznik nr 2 - Regulamin przyznawania pomocy finansowej (pobierz dokument PDF)

oraz

załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania pomocy finansowej – wzór wniosku (plik PDF)
załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania pomocy finansowej – wzór wniosku (plik DOCX)
załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania pomocy finansowej – wzór oświadczeń (plik PDF)
załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania pomocy finansowej – wzór oświadczeń (plik DOCX)


Bardzo proszę o zapoznanie się z nowymi dokumentami.

Ważna informacja – wnioski i oświadczania muszą być składane według wzoru stanowiącego załączniki nr 1 i 2 do Regulaminu, gdyż w innym przypadku nie będą rozpatrywane.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących Regulaminów lub sposobu składania Wniosku prosimy o kontakt drogą elektroniczną via Librus (w module wiadomości proszę wybrać „Szkolna rada rodziców” lub na adres mailowy: krzys.polak@gmail.com (Krzysztof Polak).


Przewodniczący Rady Rodziców
Krzysztof polakHarmonogram zebrań Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2021:

18.11.2021
14.01.2022
21.03.2022
16.05.2022


wersja do druku
Plan Pracy       

Plan Pracy Rady Rodziców w roku szkolnym szkolnym 2020/2021.


Jeżeli Twoja przeglądarka nie wczytuje plików PDF należy zainstalować odpowiedni dodatek lub pobrać manualnie plik Ramowy Plan Pracy - 2019/2020.


Szanowni Państwo,
Poniżej znajduje się Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Rady Rodziców Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Fryderyka Chopina w Krakowie za rok 2020/2021.


Poprzednie sprawozdania

2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016
2014 / 2015

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. F. Chopina

ul. Basztowa 6, 31-134 Kraków
NIP: 6761708632

tel: 12 422 20 23; fax: 12 421 62 92
e-mail: sekretariat@szkolamuzyczna.os.pl


Deklaracji Dostępności