Szanowni Państwo
informujemy, iż w związku z rozwojem rządowej platformy usług e-administracji - gov.pl, niniejsza strona zaprzestaje publikacji nowych treści.
Od dnia 5 maja 2022 r. wszelkie aktualne informacje związane z funkcjonowaniem naszej szkoły publikowane będą pod adresem
www.gov.pl/posmkrakow.

Dotychczasowa strona dostępna pod adresem www.szkolamuzyczna.os.pl będzie aktywna jako wersja archiwalna do końca roku 2022, następnie ww. adres będzie przekierowywał użytkowników na nową stronę na portalu gov.pl.

Portal gov.pl jest głównym serwisem polskiego rządu, w którym w jednym miejscu można znaleźć informacje na temat ministerstw i wielu innych instytucji publicznych. Wszystkie zbudowane są w tym samym wysokim standardzie spełniającym wymogi bezpieczeństwa i dostępności cyfrowej.

Serwis www.gov.pl/posmkrakow od dnia 5 maja 2022 r. pełni również funkcję
Biuletynu Informacji Publicznej Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. F. Chopina w Krakowie.

Rada Rodziców Stronę zmodyfikowano: 06.02.2022 - 22:26

Szanowni Rodzice i Uczniowie,

w dniu 29.09.2021 r. powołane zostało nowe Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2021/22 w składzie:
Przewodniczący – Krzysztof Polak,
Zastępca przewodniczącego – Małgorzata Szyrska,
Skarbnik – Michalina Morawiec,

Komisja Rewizyjna:
Elżbieta Krzysztofiak-Sasuła,
Dominika Czarnecka.

Na zebraniu przedstawione zostało sprawozdanie z działalności Rady Rodziców za rok szkolny 2021/2022, w tym sprawozdanie finansowe (dostępne w zakładce sprawozdania finansowe). Poniżej znajduje się lista głównych przedsięwzięć, jakie udało się zrealizować Radzie Rodziców w roku szkolnym 2020/2021:
1. finansowanie wsparcia psychologicznego zarówno dla uczniów jak i rodziców (wsparcie dotyczyło m.in. pomocy w radzeniu sobie ze stresem, emocjami, trudnościami w relacjach rodzinnych oraz pomocy w zaburzeniach lękowych);
2. sfinansowanie zakupu nagród dla laureatów konkursu Agon Retoryczny;
3. pokrycie kosztów wynajmu sali na potrzeby organizacji egzaminu dyplomowego sekcji rytmiczek;
4. współfinansowanie profesjonalnego nagłośnienia i oświetlenia oraz streamingu i rejestracji Koncertu Końcoworocznego.
Część z wymienionych inicjatyw realizowaliśmy w ramach partnerstwa ze Stowarzyszeniem ProMusica Humana.

Decyzją Rady Rodziców utrzymana została wysokość składki na Fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022:
• Obowiązkowa od każdego ucznia w wysokości - 5 zł/miesiąc (50 zł rocznie) na Fundusz Muzyczny (fundusz finansujący działalność muzyczną uczniów);
• Proponowana dla każdego ucznia w wysokości – 15 zł/miesiąc (150 zł rocznie) na fundusz Rady Rodziców (fundusz służący całej społeczności szkolnej, finansujący działalność pozamuzyczną, kontynuacja współfinansowania wydatków typu: wycieczki, wyjazdy, nagrody za wyniki w nauce, zapomogi, samorząd szkolny itp.).

Gorąco apelujemy o wpłaty w/w składek na rachunek bankowy Fundusz Rady Rodziców – kwota to 200 zł rocznie; możliwe są wpłaty ratalne lub częściowe. Informacja o rachunku bankowym Rady rodziców dostępna jest w zakładce „rachunek bankowy”

Wszelkie działania będące konsekwencją decyzji Rady Rodziców są możliwe w oparciu o środki wpłacane na fundusz Rady Rodziców oraz dodatkowe inicjatywy Rady Rodziców (mocno ograniczone w warunkach pandemii). Działania Rady Rodziców oparte są przede wszystkim na dofinansowaniach uczniów i różnych projektów szkolnych, i z tego jesteśmy w pierwszej kolejności rozliczani, i na tej podstawie oceniani. Mimo wielkich chęci i nie raz dużego wysiłku – bez Państwa finansowego wsparcia niewiele da się zdziałać.

Praca jaką nasi młodzi muzycy wkładają w swoje wykształcenie wymaga od nich ogromu poświęceń i wytrwałości, co bezsprzecznie powinno być doceniane i nagradzane – taką możliwość dają fundusze Rady Rodziców.

Przypominamy, iż wpłaty na działalność Rady Rodziców najlepiej dokonać bezpośrednio na rachunek bankowy Rady Rodziców (koniecznie podając imię oraz nazwisko dziecka oraz klasę!). W razie jakichkolwiek pytań związanych z wpłatami proszę o kontakt z Skarbnikami Rad Klasowych lub Skarbnikiem Rady Rodziców - Michaliną Morawiec.

Mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się jak najowocniej pracować na rzecz uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Fryderyka Chopina w Krakowie, uznając iż wartościami nadrzędnymi i szczególnie chronionymi są dobro, bezpieczeństwo i możliwość rozwoju tychże uczniów. Tym samym stawiamy siebie za główny cel działalności egzekwowanie od Szkoły jak najlepszego wypełniania misji w obszarze tych wartości oraz udzielanie Szkole w tym zakresie możliwej pomocy.

Oczekujemy na wszelkie uwagi. Osoby zainteresowane rozwojem współpracy między rodzicami, a Szkołą zapraszamy na zebrania Rady Rodziców, terminy kolejnych zebrań dostępne są w zakładce Harmonogram zebrań.

Prosimy również o kontakt i informacje ze strony osób, które potrzebują dodatkowego wsparcia o kontakt z Radą Rodziców, wierzymy że wspólnymi siłami naszej szkolnej społeczności jesteśmy w stanie przezwyciężyć wszelkie niedogodności.

Spostrzeżenia dotyczące wyżej wymienionych tematów można także przesyłać drogą elektroniczną via Librus (w module wiadomości proszę wybrać „Szkolna rada rodziców” lub na adres mailowy: krzys.polak@gmail.com (Krzysztof Polak).


Z poważaniem,

Małgorzata Szyrska
Z-ca Przewodniczącego
Rady Rodziców
Michalina Morawiec
Skarbnik
Krzysztof Polak
Przewodniczący
Rady Rodziców

Rada Rodziców Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. F. Chopina w Krakowie składa się z przedstawicieli wszystkich klas. Pracami Rady Rodziców kieruje Prezydium wybierane na Zebraniu Rady Rodziców z początkiem każdego roku szkolnego.


Prezydium Rady Rodziców:
Przewodniczący – Krzysztof Polak
Zastępca przewodniczącego – Małgorzata Szyrska,
Skarbnik – Michalina Morawiec.


Komisja Rewizyjna:
Elżbieta Krzysztofiak-Sasuła,
Dominika Czarnecka.


Kontakt z przedstawicielami Rady Rodziców poprzez Librus lub mailowo – krzys.polak@gmail.com (Krzysztof Polak).


Rachunek bankowy:
30 1020 2892 0000 5402 0015 5986
PKO BP I O/Kraków
Rada Rodziców Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st.
im. Fryderyka Chopina w Krakowie


Składki na Fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/22 wynoszą:
      • Obowiązkowa od każdego ucznia w wysokości - 5 zł/miesiąc (50 zł rocznie) na Fundusz Muzyczny (fundusz finansujący działalność muzyczną uczniów)
      • Proponowana dla każdego ucznia w wysokości – 15 zł/miesiąc (150 zł rocznie) na fundusz Rady Rodziców (fundusz służący całej społeczności szkolnej, finansujący działalność pozamuzyczną m.in.: wycieczki, wyjazdy, nagrody za wyniki w nauce, zapomogi, samorząd szkolny itp.)


Przypominamy, iż wpłaty na działalność Rady Rodziców najlepiej dokonać bezpośrednio na rachunek bankowy Rady Rodziców (koniecznie podając imię oraz nazwisko dziecka oraz klasę!). W razie jakichkolwiek pytań związanych z wpłatami proszę o kontakt z Skarbnikami Rad Klasowych lub Skarbnikiem Rady Rodziców - Michaliną Morawiec.

Szanowni Państwo,
Poniżej znajdują się:

- Uchwała 1/2019/2020 w sprawie zmiany Regulaminu Rady Rodziców (pobierz dokument PDF)
- Załącznik nr 1 - Regulamin Rady Rodziców (pobierz dokument PDF)
- Załącznik nr 2 - Regulamin przyznawania pomocy finansowej (pobierz dokument PDF)

oraz

załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania pomocy finansowej – wzór wniosku (plik PDF)
załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania pomocy finansowej – wzór wniosku (plik DOCX)
załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania pomocy finansowej – wzór oświadczeń (plik PDF)
załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania pomocy finansowej – wzór oświadczeń (plik DOCX)


Bardzo proszę o zapoznanie się z nowymi dokumentami.

Ważna informacja – wnioski i oświadczania muszą być składane według wzoru stanowiącego załączniki nr 1 i 2 do Regulaminu, gdyż w innym przypadku nie będą rozpatrywane.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących Regulaminów lub sposobu składania Wniosku prosimy o kontakt drogą elektroniczną via Librus (w module wiadomości proszę wybrać „Szkolna rada rodziców” lub na adres mailowy: krzys.polak@gmail.com (Krzysztof Polak).


Przewodniczący Rady Rodziców
Krzysztof polakHarmonogram zebrań Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2021:

18.11.2021
14.01.2022
21.03.2022
16.05.2022


wersja do druku
Plan Pracy       

Plan Pracy Rady Rodziców w roku szkolnym szkolnym 2021/2022.


Jeżeli Twoja przeglądarka nie wczytuje plików PDF należy zainstalować odpowiedni dodatek lub pobrać manualnie plik Plan pracy Rady Rodziców w roku szkolnym 2021 / 2022.


Szanowni Państwo,
Poniżej znajduje się Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Rady Rodziców Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Fryderyka Chopina w Krakowie za rok 2020/2021.


Poprzednie sprawozdania

2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016
2014 / 2015

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. F. Chopina

ul. Basztowa 6, 31-134 Kraków
NIP: 6761708632

tel: 12 422 20 23; fax: 12 421 62 92
e-mail: sekretariat@szkolamuzyczna.os.pl


Deklaracji Dostępności