Rada Rodziców Stronę zmodyfikowano: 08.12.2019 - 21:20

04.12.2019 r.


W dniu 19.11.2019 r Rada Rodziców:

1. podjęła uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Rady Rodziców - (Uchwała nr 1/2019/2020)
Dokumenty stanowiące załączniki do uchwały znajdują się w zakładce Regulamin

2. zatwierdziła Ramowy Plan Pracy Rady Rodziców (dostępny w zakładce Plan Pracy)
Szanowni Rodzice i Uczniowie,
w dniu 24.09.2019 r. powołane zostało nowe Prezydium RR na rok szkolny 2019/20:
Prezydium:
Przewodnicząca – Dominika Mazur
Zastępca przewodniczącego – Angelika Zegan
Sekretarz – Leszek Ostrowski
Skarbnik – Michalina Morawiec-Jamborska
Komisja Rewizyjna:
Małgorzata Sułkowska
Krzysztof PolakNa zebraniu przedstawione zostało sprawozdanie z działalności RR za ubiegły rok, w tym sprawozdanie finansowe (dostępne w zakładce sprawozdania finansowe). Poniżej znajduje się lista przedsięwzięć jakie udało nam się zrealizować w roku 2018/2019:
Wydatki:
1. zakup muszek i apaszek dla chóru i orkiestry
2. dożywianie uczniów przez cały rok szkolny
3. zapomogi
4. upominki dla dyrekcji (dzień KEN, święta, koniec roku)
5. nagrody dla uczniów, nagrody dla klas: wyjazd do Wrocławia, wyjazdy do NOSPR-u, bony za średnią, książki na koniec roku dla maturzystów, nagrody w Agonie, nagrody w szkolnym konkursie z Kształcenia Słuchu
6. dofinansowanie: wyjazdów na przesłuchania makroregionalne, konkursy, sali na dyplom rytmiczek, wyjazdu grupy teatralnej, wyjazdu rytmiczek
7. wydatki związane z organizacją kiermaszu i Koncertu innego niż zwykle
Działalność:
1. powołanie zespołu oraz praca nad zmianą regulaminu RR
2. organizacja i przeprowadzenie kiermaszu świątecznego (celem zebrania funduszy na pokrycie kosztów Koncertu innego niż zwykle)
3. spotkania w sprawie koncertów – z przedstawicielami Tauron Areny, PWM oraz z dyrekcją szkoły
4. współorganizacja Koncertu innego niż zwykle oraz przeprowadzenie kiermaszu słodkości (celem zebrania funduszy na pokrycie kosztów Koncertu innego niż zwykle)
5. spotkania z przedstawicielami szkoły (nauczycielami, dyrekcją i uczniami) w ramach Narady Obywatelskiej o Edukacji oraz debaty poświęconej ocenianiu i komunikacji


W tym miejscu pragnę zaznaczyć, iż dzięki nowej inicjatywie Rady Rodziców, jaką był Kiermasz Świąteczny oraz Koncert inny niż zwykle, udało nam się zebrać 3762,20 zł. Kwota ta uzyskana dzięki zaangażowaniu rodziców, umożliwiła sfinansowanie Koncertu. Tym samym pozwoliła na realizacje podstawowego celu Rady Rodziców w zakresie organizacji tych przedsięwzięć, czyli dała możliwość publicznego występu wszystkim chętnym uczniom szkoły, pomagając w ten sposób w spełnieniu ich potrzeb.


Decyzją RR utrzymana została wysokość składki na Fundusz Rady Rodziców:
• Obowiązkowa od każdego ucznia w wysokości - 5 zł/miesiąc (50 zł rocznie) na Fundusz Muzyczny (fundusz finansujący działalność muzyczną uczniów)
• Proponowana dla każdego ucznia w wysokości – 15 zł/miesiąc (150 zł rocznie) na fundusz Rady Rodziców (fundusz służący całej społeczności szkolnej, finansujący działalność pozamuzyczną m.in.: wycieczki, wyjazdy, nagrody za wyniki w nauce, zapomogi, samorząd szkolny itp.)


Gorąco apelujemy o wpłaty w/w składek na Fundusz Rady Rodziców – kwota to 200 zł rocznie; możliwe są wpłaty ratalne lub częściowe.

Wszystkie przedsięwzięcia i decyzje RR są zależne wyłącznie od wpłat na fundusz RR. Nasze działania oparte są przede wszystkim na dofinansowaniach uczniów i różnych projektów szkolnych, i z tego jesteśmy w pierwszej kolejności rozliczani, i na tej podstawie oceniani. Mimo wielkich chęci i nie raz dużego wysiłku – bez Państwa finansowego wsparcia niewiele da się zdziałać.

Praca jaką nasi młodzi muzycy wkładają w swoje wykształcenie wymaga od nich ogromu poświęceń i wytrwałości, co bezsprzecznie powinno być doceniane i nagradzane – taką możliwość dają fundusze RR.

Przy okazji, z radością pragniemy Państwa poinformować, iż rodzice obecnej klasy VI b, dokonali w ubiegły roku szkolnym wpłat w wysokości 94 %. Zgodnie z regulaminem uczniowie tej klasy zostali dofinansowani kwotą 20% przekazanych przez rodziców wpłat, tj. 580 zł. Gratulujemy Rodzicom, uczniom i Pani Wychowawczyni !


Przypominamy, iż wpłaty na działalność RR zbierane są przez skarbnika klasowego i przekazywane skarbnikowi Rady Rodziców lub bezpośrednio wpłacane na konto RR (koniecznie podając imię oraz nazwisko dziecka oraz klasę!).


Dzięki Państwa pomocy finansowej już w bieżącym roku szkolnym mogliśmy podjąć decyzje o :
1. współfinansowaniu wraz ze Stowarzyszeniem Pro Musica Humana wyjazdu dla najlepszej klasy i najlepszych uczniów z pozostałych klas
2. dofinansowaniu wyjazdu grupy rytmiczek na III Ogólnopolskie Spotkania Muzyki, Ruchu i Improwizacji na AM w Łodzi
3. dofinansowaniu wyjazd szkolnego chóru na warsztaty do Sidziny
4. kontynuowaniu współpracy z bufetem szkolnym w ramach dożywiania najbardziej potrzebujących uczniów szkoły.


Mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się jak najowocniej pracować na rzecz uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Fryderyka Chopina w Krakowie, uznając iż wartościami nadrzędnymi i szczególnie chronionymi są dobro, bezpieczeństwo i możliwość rozwoju tychże uczniów. Tym samym stawiamy siebie za główny cel działalności egzekwowanie od Szkoły jak najlepszego wypełniania misji w obszarze tych wartości oraz udzielanie Szkole w tym zakresie możliwej pomocy.


Oczekujemy na wszelkie uwagi. Osoby zainteresowane rozwojem współpracy między rodzicami a szkołą zapraszamy na zebrania Rady Rodziców, które odbywają się zgodnie z zamieszonym na stronie harmonogramem.

Spostrzeżenia dotyczące wyżej wymienionych tematów można także przesyłać drogą elektroniczną via librus lub na adres mailowy: niczek@op.pl (Dominika Mazur).

Z poważaniem,
Dominika Mazur
Przewodnicząca Rady Rodziców


Rada Rodziców Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. F. Chopina w Krakowie składa się z przedstawicieli wszystkich klas. Pracami Rady Rodziców kieruje Prezydium wybierane na Zebraniu RR z początkiem każdego roku szkolnego.

Prezydium RR:
Przewodnicząca – Dominika Mazur
Zastępca przewodniczącego – Angelika Zegan
Sekretarz – Leszek Ostrowski
Skarbnik – Michalina Morawiec-Jamborska

Komisja Rewizyjna:
Małgorzata Sułkowska
Krzysztof Polak

Wszelki kontakt z przedstawicielami Rady Rodziców poprzez Librus lub mailowo – niczek@op.pl (Dominika Mazur).


Rachunek Bankowy:
30 1020 2892 0000 5402 0015 5986
PKO BP I O/Kraków
Rada Rodziców Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st.
im. Fryderyka Chopina w Krakowie

Składki na Fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/20 wynoszą:
• Obowiązkowa od każdego ucznia w wysokości - 5 zł/miesiąc (50 zł rocznie) na Fundusz Muzyczny (fundusz finansujący działalność muzyczną uczniów)
• Proponowana dla każdego ucznia w wysokości – 15 zł/miesiąc (150 zł rocznie) na fundusz Rady Rodziców (fundusz służący całej społeczności szkolnej, finansujący działalność pozamuzyczną m.in.: wycieczki, wyjazdy, nagrody za wyniki w nauce, zapomogi, samorząd szkolny itp.)

Przypominamy, iż wpłaty na działalność RR zbierane są przez skarbnika klasowego i przekazywane skarbnikowi Rady Rodziców lub bezpośrednio wpłacane na konto RR (koniecznie podając imię oraz nazwisko dziecka oraz klasę!).

Szanowni Państwo,
Poniżej znajdują się:

- Uchwała 1/2019/2020 w sprawie zmiany Regulaminu Rady Rodziców (pobierz dokument PDF)
- Załącznik nr 1 - Regulamin Rady Rodziców (pobierz dokument PDF)
- Załącznik nr 2 - Regulamin przyznawania pomocy finansowej (pobierz dokument PDF)

oraz

załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania pomocy finansowej – wzór wniosku (plik PDF)
załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania pomocy finansowej – wzór wniosku (plik DOCX)
załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania pomocy finansowej – wzór oświadczeń (plik PDF)
załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania pomocy finansowej – wzór oświadczeń (plik DOCX)


Bardzo proszę o zapoznanie się z nowymi dokumentami.

Ważna informacja – wnioski i oświadczania muszą być składane według wzoru stanowiącego załączniki nr 1 i 2 do Regulaminu, gdyż w innym przypadku nie będą rozpatrywane.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących nowych Regulaminów lub sposobu składania Wniosku proszę o kontakt.


Przewodnicząca Rady Rodziców
Dominika MazurHarmonogram zebrań Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020:
Zebrania Rady Rodziców odbywają się budynku POSM II st. w Krakowie godzinę wcześniej niż zebrania oddziałowe, w poniższych terminach:

24.09.2019
19.11.2019
15.01.2020
23.03.2020
21.05.2020

Szanowni Państwo,
w dniu 19.11.2019 r. Rada Rodziców zatwierdziła Ramowy Plan Pracy na rok 2019/2020


Jeżeli Twoja przeglądarka nie wczytuje plików PDF należy zainstalować odpowiedni dodatek lub pobrać manualnie plik Ramowy Plan Pracy - 2019/2020.


Szanowni Państwo,
Poniżej znajduje się Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Rady Rodziców Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Fryderyka Chopina w Krakowie za rok 2018/2019.


Poprzednie sprawozdania

2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016
2014 / 2015

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. F. Chopina

ul. Basztowa 6, 31-134 Kraków
NIP: 6761708632

tel: 12 422 20 23; fax: 12 421 62 92
e-mail: sekretariat@szkolamuzyczna.os.pl