ogólnopolski konkurs pianistyczny im. I. Rolanowskiej Stronę zmodyfikowano: 28.02.2021 - 13:45

W tym miejscu powinien się wyświetlić plik PDF - spróbuj włączyć odpowiednią wtyczkę w przeglądarce albo pobierz plik manualnie

Regulamin
XIII Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego
im. Ireny Rolanowskiej
edycja ONLINE
27-28. 02. 2021 r.

1. XIII Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. Ireny Rolanowskiej organizowany jest przez Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II st. im. F. Chopina w Krakowie. Współorganizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Pro Musica Humana . Partnerem wydarzenia jest Koło Pianistów POSM Kraków - Szkoła Chopina.

2. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas V - VIII szkół muzycznych I st. lub ogólnokształcących szkół muzycznych I st. oraz klas I - VI szkół muzycznych II st. lub ogólnokształcących szkół muzycznych II st. Uczniowie młodsi mogą brać udział w konkursie pod warunkiem realizacji programu grupy wiekowo wyższej.

3. Szkołę może reprezentować dowolna liczba uczniów.

4. Warunkiem zakwalifikowania do Konkursu jest przesłanie na mail karty zgłoszeniowej, oświadczenia woli oraz potwierdzenia wpłaty w wysokości 100 zł. na konto:

Stowarzyszenie PRO MUSICA HUMANA
ul. Basztowa 6, 31-134 Kraków
Raiffeisen Bank Polska S.A.:
25 1750 0012 0000 0000 3994 8133
tytuł przelewu - "darowizna" + imię i nazwisko uczestnika

5. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie opłata nie podlega zwrotowi.

6. Zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty prosimy przesyłać do 15. II. 2021 r. na adres e-mail: rolanowska.konkurs@gmail.com

7. Konkurs jest jednoetapowy.

8. Uczestnicy wystąpią w trzech grupach wiekowych:

 • I grupa - klasy V, VI st. I st (5 - 6 rok nauki gry na fortepianie)
 • II grupa - klasy VII, VIII OSM I st. oraz I, II, III S.M. II st. (7 - 9 rok nauki gry na fortepianie)
 • III grupa - klasy IV, V, VI - S.M. II st. (10 - 12 rok nauki gry na fortepianie)

9. Przesłuchania konkursowe ocenia Jury powołane przez organizatora.
Przewodnicząca Jury - prof. dr hab. Mariola Cieniawa - Puchała (Kierownik Katedry Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie)
Członkowie:
dr Joanna Galon – Frant (Akademia Muzyczna w Katowicach)
dr hab. Piotr Machnik ( Akademia Muzyczna w Krakowie)

10. Sekretarzem Jury jest mgr Bożena Dobrowolska (pomysłodawczyni i założycielka konkursu).

11. Obrady Jury są tajne, a decyzje niepodważalne.

12. Dla laureatów przewidywane są nagrody i wyróżnienia.

13. Jury może przyznać Grand Prix dla indywidualności Konkursu.

14. NAGRODY SPECJALNE
Przewiduje się przyznanie dwóch nagród specjalnych:
- za najlepsze wykonanie sonaty W.A. Mozarta
- za najlepsze wykonanie utworu kompozytora polskiego
(poza Chopinem). Sugerowani kompozytorzy : Antoni Kątski, Teodor Leszetycki, Franciszek Lessel, Maurycy Moszkowski, Ignacy Jan Paderewski, Ludomir Różycki, Roman Statkowski, Antoni Stolpe, Maria Szymanowska, Juliusz Zarębski, Władysław Żeleński, Karol Szymanowski.

15. Wyniki konkursu będą udostępnione 28 lutego 2021 r. na stronie internetowej szkoły - www.szkolamuzyczna.os.pl oraz na www.facebook.com/rolanowska.

16. Wszelkie zapytania oraz zgłoszenia uczestników wraz z podpisanymi oświadczeniami prosimy kierować via mail: rolanowska.konkurs@gmail.com


Program

Kategoria I (klasy V, VI – I st.)

 1. Utwór polifoniczny
 2. Forma klasyczna (sonata lub sonatina lub wariacje lub rondo klasyczne)
 3. Utwór kantylenowy

Kategoria II (klasy VII, VIII OSM, klasy I, II, III – S.M. II st.) – max czas trwania: 20 minut

 1. Dowolnie wybrane wariacje lub allegro sonatowe z dowolnie wybranej sonaty klasycznej
 2. F. Chopin - nokturn lub walc lub impromptu lub polonez do wyboru
 3. Utwór dowolny lub cykl utworów, do wyboru kandydata

Kategoria III (klasy IV, V, VI – S.M. II st.) – max czas trwania: 25 minut

 1. J.S. Bach - preludium i fuga lub dwie kontrastujące części suity lub partity
 2. Etiuda wirtuozowska
 3. Utwór dowolny do wyboru kandydata.

17. Zasady przygotowania nagrania:
- Pogram musi być nagrany z jednej kamery, w którym widać wyraźnie całą sylwetkę pianisty.
- Każdą pozycję repertuarową obowiązującego programu można nagrać oddzielnie.
- Nagranie nie może być poddane edycji tzn. należy dokonać rejestracji każdej pozycji repertuarowej wyłącznie z jednej kamery, bez dodatkowych cięć w jej trakcie. Jedynymi miejscami w których dopuszczone są cięcia montażowe to przerwy między poszczególnymi pozycjami repertuaru.
- Całość nagrania należy umieścić w jednym pliku na platformie Youtube i oznaczyć jako niepubliczny. W tytule należy wpisać imię i nazwisko uczestnika i oznaczyć kategorię wiekową . W opisie filmu należy umieścić nazwę konkursu „XIII Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. Ireny Rolanowskiej” oraz szczegółowo opisany wykonywany program konkursowy.
- Zgłoszenie nagrania konkursowego przyjmujemy tylko i wyłącznie w formie linku do platformy Youtube.


Do pobrania:

regulamin konkursu - pdf

karta zgłoszeniowa - doc | pdf

oświadczenie woli - doc | pdf

plakat - plik png

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. F. Chopina

ul. Basztowa 6, 31-134 Kraków
NIP: 6761708632

tel: 12 422 20 23; fax: 12 421 62 92
e-mail: sekretariat@szkolamuzyczna.os.pl


Deklaracji Dostępności