Szanowni Państwo
informujemy, iż w związku z rozwojem rządowej platformy usług e-administracji - gov.pl, niniejsza strona zaprzestaje publikacji nowych treści.
Od dnia 5 maja 2022 r. wszelkie aktualne informacje związane z funkcjonowaniem naszej szkoły publikowane będą pod adresem
www.gov.pl/posmkrakow.

Dotychczasowa strona dostępna pod adresem www.szkolamuzyczna.os.pl będzie aktywna jako wersja archiwalna do końca roku 2022, następnie ww. adres będzie przekierowywał użytkowników na nową stronę na portalu gov.pl.

Portal gov.pl jest głównym serwisem polskiego rządu, w którym w jednym miejscu można znaleźć informacje na temat ministerstw i wielu innych instytucji publicznych. Wszystkie zbudowane są w tym samym wysokim standardzie spełniającym wymogi bezpieczeństwa i dostępności cyfrowej.

Serwis www.gov.pl/posmkrakow od dnia 5 maja 2022 r. pełni również funkcję
Biuletynu Informacji Publicznej Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. F. Chopina w Krakowie.

początki szkoły

Historia szkoły


"Nauczanie muzyki nie może być traktowane jako coś odrębnego,
lecz powinno należeć do wykształcenia ogólnego."

Franciszek Liszt


W 1946 roku na polecenie Ministra Kultury i Sztuki zostaje powołany do życia w Krakowie, mieście o wielowiekowych tradycjach nauczania muzyki, nowy typ szkoły muzycznej integrujący wykształcenie ogólne z wykształceniem muzycznym.

Założyciel liceum prof. Artur Taube tak wspominał ten okres:

"Pamiętam dobrze ten dzień w roku 1946, kiedy to dostałem od ówczesnego dyrektora departamentu muzyki w Ministerstwie Kultury i Sztuki, Faustyna Kulczyckiego, polecenie założenia w Krakowie liceum muzycznego: szkoły średniej dla młodzieży, gdzie nauka muzyki pobierana byłaby równolegle z nauczaniem przedmiotów wykształcenia ogólnego. Ten pierwszy rok naszej pracy odbywał się w naprawdę bardzo szczególnych warunkach... Szkoła nie miału jeszcze w ogóle budżetu: utrzymywał ją Komitet Rodzicielski, który płacił pobory pedagogom, finansował najpilniejsze potrzeby nowo założonej placówki. W tym miejscu pragnąłbym - jeszcze po tylu latach - złożyć członkom ówczesnego Komitetu Rodzicielskiego najgłębsze moje uznanie za ich niezwykłe czyny obywatelskie. Niestety, nazwisk tych zacnych ludzi już dzisiaj nie pamiętam...

Mógłby ktoś zapytać, gdzie się wówczas szkoła mieściła. Otóż - nigdzie! Liceum już działało - oficjalnie i praktycznie - a nie mieliśmy jeszcze żadnego lokalu. Otrzymałem potem jeden pokój na kancelarię szkolną od Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej, która podówczas mieściła się przy ul. Basztowej. Później znów wypożyczyliśmy salę jednej z klas w 1 Liceum im. Nowodworskiego przy ul. Groble i w zakładzie Urszulanek przy ul. Starowiślnej. Tam zresztą odbywały się tylko lekcje przedmiotów ogólnokształcących i teoretyczno - muzycznych; lekcje gry na instrumentach organizowano w prywatnych mieszkaniach poszczególnych pedagogów - i zazwyczaj na ich własnych, prywatnych instrumentach. Bardzo serdecznie wspominam ówczesne grono pedagogiczne Szkoły. Funkcję kierownika działu ogólnokształcącego sprawował wtedy prof. Kramarczyk - ja piastowałem stanowisko dyrektora całości i zarazem kierownika działu muzycznego. W zespole pedagogów Liceum znajdowali się wówczas wraz ze mną m.in. prof. prof. Korytowska, F. Ekierówna, Malcowa, Altkornowa, Kopaczyńska, Bieńkowska; współpracowała z nami grupa najwybitniejszych instrumentalistów Filharmonii Krakowskiej, w charakterze nauczycieli gry na takich instrumentach jak wiolonczela, flet, fagot itp. Wśród wykładowców przedmiotów ogólnych przypominam sobie min. polonistkę prof. Marię Nowakowską; języka rosyjskiego nauczała prof. Stanisława Mickiewicz, a francuskiego - prof. Wanda Kamińska. W naszym gronie nauczycielskim było i wiele innych osób, których nazwisk dziś, niestety, po dwudziestu latach trudno mi z pamięci wymienić - choć chciałbym wyliczyć wszystkich, gdyż praca pedagogów była wtedy szczególnie trudna, ofiarna i godna upamiętnienia.

A młodzież... Młodzież tego pierwszego u nas po wojnie rocznika szkolnego była ogromnie zapalona, chętna i utalentowana. Powiedzieć tu muszę, iż w czasie mej wieloletniej pracy pedagogicznej najbardziej uzdolnioną muzycznie młodzież uczniowską miałem w ogóle właśnie z Krakowa i województwa krakowskiego. Pamiętam, iż pierwsi maturanci naszego Liceum byli tak dobrze przygotowani, że dostaliśmy od władz szkolnych za tę maturę specjalne podziękowanie.

Swą pracę w Krakowie, właśnie w latach 1946-1949 wspominam zawsze mile, a miałem okazję działać tu na niwie zarówno muzyczno - pedagogicznej, jak i społecznej; pełniłem m.in. funkcję wiceprezesa krakowskiego Oddziału ówczesnego Związku Muzyków.

Pierwotna nazwa szkoły brzmiała: Liceum Humanistyczno - Muzyczne. W 1947 r. jego progi opuszczają pierwsi absolwenci. W 1950 r. ulega zmianie nazwa szkoły na Państwowe Liceum Muzyczne. 12 listopada 1952 r. następuje uroczystość nadania szkole imienia Fryderyka Chopina. Imię najwybitniejszego polskiego kompozytora zobowiązuje.

W dniu 26 listopada 1967 roku Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy w Krakowie ofiarował Państwowemu Liceum Muzycznemu sztandar szkolny. Uroczystość wręczenia sztandaru miała miejsce w Prezydium Rady Narodowej m. Krakowa. Sztandar ma na awersie, na czerwonym tle, piastowskiego orła, a pod nim napis: "Narodowi i Sztuce", na rewersie podobiznę Fryderyka Chopina. Sztandar jest uroczystym symbolem występującym przy wszystkich podniosłych okazjach.

Pracę szkoły charakteryzują reorganizacje, szukanie nowych koncepcji i form pracy muzyczno - pedagogicznej, mające na celu umożliwienie kształcenia wszechstronnie rozwiniętej osobowości wychowanków, zwłaszcza ich umysłu, wyobraźni, uczuć, postaw, przyzwyczajeń, przygotowanie ich do uczestniczenia w świecie wartości kulturowych oraz tworzenia nowych wartości.

14 lipca 1969 r. Prezydium Rady Narodowej odznaczyło szkołę Złotą Odznaką za Pracę Społeczną dla m. Krakowa, a 11 sierpnia 1975 r. Minister Oświaty i Wychowania przyznał Liceum - Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Z dniem 1 IX 1980 r. decyzją Ministra Kultury i Sztuki przekształcono liceum dotychczas realizujące 4 - letni cykl nauczania w szkołę o cyklu 6 - letnim, a z dniem 24 XII 1992 r. powrócono ponownie do koncepcji 4 - letniego okresu nauki. Ostatnią rekrutację do klasy cyklu 6 - letniego przeprowadzono w maju 1993 r.


Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. F. Chopina

ul. Basztowa 6, 31-134 Kraków
NIP: 6761708632

tel: 12 422 20 23; fax: 12 421 62 92
e-mail: sekretariat@szkolamuzyczna.os.pl


Deklaracji Dostępności