fundusze MKiDN Stronę zmodyfikowano: 07.12.2016 - 00:41


Nasza szkoła zakupiła w 2016 r. fabrycznie nowy fortepian koncertowy klasy mietrzowskiej. Yamaha CFX PE już stoi w naszej auli. Zakup był współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury - Infrastruktura szkolnictwa artystycznego: zadanie pod nazwą "Nowy fortepian dla utalentowanych młodych pianistów".

W dniu 9 lipca 2011 roku nasza Szkoła podpisała z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowę na dofinansowanie projektu "Zakup instrumentów muzycznych dla podniesienia jakości i poprawy warunków nauczania oraz rozwoju talentu uczniów POSM II stopnia im. Fryderyka Chopina w Krakowie.". W ramach przedmiotowego projektu, którego okres realizacji to 1.07.2011 - 31.10.2011 r. - ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szkoła otrzymała kwotę dotacji w wysokości 90.000,00 PLN, a całkowita wartość projektu została wstępnie oszacowana na kwotę 164.030,00 PLN. W ramach projektu przeprowadzono na zakup instrumentów muzycznych przetarg, który wyłonił Wykonawców na dostawę:

Całkowita wartość projektu po przetargu zamknęła się w kwocie: 183.992,77 PLN, w której wkład środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 90.000,00 PLN wyniósł 48,91%.

Poniżej przedstawiamy galerię zdjęć zakupionych dzięki wsparciu MKiDN instrumentów, które w znaczący sposób pozwolą nam poprawić jakość nauczania w Szkole.
Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. F. Chopina

ul. Basztowa 6, 31-134 Kraków
NIP: 6761708632

tel: 12 422 20 23; fax: 12 421 62 92
e-mail: sekretariat@szkolamuzyczna.os.pl


Deklaracji Dostępności