Szanowni Państwo
informujemy, iż w związku z rozwojem rządowej platformy usług e-administracji - gov.pl, niniejsza strona zaprzestaje publikacji nowych treści.
Od dnia 5 maja 2022 r. wszelkie aktualne informacje związane z funkcjonowaniem naszej szkoły publikowane będą pod adresem
www.gov.pl/posmkrakow.

Dotychczasowa strona dostępna pod adresem www.szkolamuzyczna.os.pl będzie aktywna jako wersja archiwalna do końca roku 2022, następnie ww. adres będzie przekierowywał użytkowników na nową stronę na portalu gov.pl.

Portal gov.pl jest głównym serwisem polskiego rządu, w którym w jednym miejscu można znaleźć informacje na temat ministerstw i wielu innych instytucji publicznych. Wszystkie zbudowane są w tym samym wysokim standardzie spełniającym wymogi bezpieczeństwa i dostępności cyfrowej.

Serwis www.gov.pl/posmkrakow od dnia 5 maja 2022 r. pełni również funkcję
Biuletynu Informacji Publicznej Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. F. Chopina w Krakowie.

fundusze MKiDN Stronę zmodyfikowano: 07.12.2016 - 00:41


Nasza szkoła zakupiła w 2016 r. fabrycznie nowy fortepian koncertowy klasy mietrzowskiej. Yamaha CFX PE już stoi w naszej auli. Zakup był współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury - Infrastruktura szkolnictwa artystycznego: zadanie pod nazwą "Nowy fortepian dla utalentowanych młodych pianistów".

W dniu 9 lipca 2011 roku nasza Szkoła podpisała z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowę na dofinansowanie projektu "Zakup instrumentów muzycznych dla podniesienia jakości i poprawy warunków nauczania oraz rozwoju talentu uczniów POSM II stopnia im. Fryderyka Chopina w Krakowie.". W ramach przedmiotowego projektu, którego okres realizacji to 1.07.2011 - 31.10.2011 r. - ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szkoła otrzymała kwotę dotacji w wysokości 90.000,00 PLN, a całkowita wartość projektu została wstępnie oszacowana na kwotę 164.030,00 PLN. W ramach projektu przeprowadzono na zakup instrumentów muzycznych przetarg, który wyłonił Wykonawców na dostawę:

Całkowita wartość projektu po przetargu zamknęła się w kwocie: 183.992,77 PLN, w której wkład środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 90.000,00 PLN wyniósł 48,91%.

Poniżej przedstawiamy galerię zdjęć zakupionych dzięki wsparciu MKiDN instrumentów, które w znaczący sposób pozwolą nam poprawić jakość nauczania w Szkole.
Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. F. Chopina

ul. Basztowa 6, 31-134 Kraków
NIP: 6761708632

tel: 12 422 20 23; fax: 12 421 62 92
e-mail: sekretariat@szkolamuzyczna.os.pl


Deklaracji Dostępności