Szanowni Państwo
informujemy, iż w związku z rozwojem rządowej platformy usług e-administracji - gov.pl, niniejsza strona zaprzestaje publikacji nowych treści.
Od dnia 5 maja 2022 r. wszelkie aktualne informacje związane z funkcjonowaniem naszej szkoły publikowane będą pod adresem
www.gov.pl/posmkrakow.

Dotychczasowa strona dostępna pod adresem www.szkolamuzyczna.os.pl będzie aktywna jako wersja archiwalna do końca roku 2022, następnie ww. adres będzie przekierowywał użytkowników na nową stronę na portalu gov.pl.

Portal gov.pl jest głównym serwisem polskiego rządu, w którym w jednym miejscu można znaleźć informacje na temat ministerstw i wielu innych instytucji publicznych. Wszystkie zbudowane są w tym samym wysokim standardzie spełniającym wymogi bezpieczeństwa i dostępności cyfrowej.

Serwis www.gov.pl/posmkrakow od dnia 5 maja 2022 r. pełni również funkcję
Biuletynu Informacji Publicznej Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. F. Chopina w Krakowie.

ogólnopolski konkurs kompozytorski "dźwięki w czasie i przestrzeni" Stronę zmodyfikowano: 17.03.2016 - 12:05

wersja do druku
regulamin

OGÓLNOPOLSKI KONKURS KOMPOZYTORSKI
"DŹWIĘKI W CZASIE I PRZESTRZENI"

Regulamin:

I. Konkurs

 1. Organizatorem konkursu jest Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. Fryderyka Chopina w Krakowie.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół muzycznych II stopnia.
 3. Przedmiotem konkursu jest utwór solowy, duet, trio, kwartet lub kwintet instrumentalny. Maksymalny skład instrumentów, w pojedynczej obsadzie, określa się następująco: flet, klarnet, skrzypce, kontrabas, perkusja.
 4. Czas trwania utworu 7-10 minut.

II. Nagrody

 1. Nagrodą za otrzymanie I Miejsca, II Miejsca oraz III Miejsca będzie bezpłatny udziału w warsztatach kompozytorskich "Dźwięki w czasie i przestrzeni", prowadzonych przez krakowską kompozytorkę Annę Zawadzką-Gołosz oraz wykonanie nagrodzonych utworów przez zespół kameralny złożony z nauczycieli Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Krakowie.
 2. Uroczysty koncert oraz warsztaty kompozytorskie dla laureatów odbędą się w październiku 2014 roku.
 3. Szczegółowy plan warsztatów kompozytorskich zostanie przedstawiony po ogłoszeniu wyników.

III. Jury

 1. W skład Jury wchodzą:
  Machała Jolanta
  Marczyk Elżbieta
  Pyzik Kazimierz
  Widłak Wojciech
  Załubska Paulina
  Zawadzka-Gołosz Anna
  Zubrzycki Sławomir
 2. Jury zdecydować może o nie przyznaniu poszczególnych miejsc.
 3. Decyzje Jury są ostateczne.
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 19.09.2014.

III. Zgłoszenia

 1. 1. Należy nadesłać dwa egzemplarze utworu (decyduje data stempla pocztowego) lub złożyć w sekretariacie Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Krakowie z dopiskiem "Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski - Dźwięki w czasie i przestrzeni" w terminie do 15 września 2014 roku na adres:
  Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. Fryderyka Chopina
  ul. Basztowa 6
  31-134 Kraków
 2. Skomponowane utwory powinny być zapisane w formie komputerowej. Rękopisy zostaną przyjęte tylko pod warunkiem czytelnego i schludnego zapisu.
 3. Utwór musi być zgłoszony anonimowo oraz oznaczony godłem.
 4. Do utworu należy dołączyć zamkniętą kopertę oznaczoną tym samym godłem, zawierającą następujące informacje:
  a) imię i nazwisko kompozytora
  b) datę i miejsce urodzenia
  d) adres, telefon, e-mail
  e) krótką notkę biograficzną
  f) oświadczenie, iż zgłoszony utwór nie był dotychczas publikowany ani nagrodzony na innym konkursie.
 5. Zgłoszone utwory nie będą zwracane kompozytorom.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
 2. Koszty przejazdu i pobytu uczestnicy pokrywają samodzielnie.
 3. Zgłoszenie utworu do udziału w konkursie oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu, a także zgodę na publiczne wykonania utworu oraz nagranie audio i video - w celach nie komercyjnych.
 4. Niezbędne do wykonania materiały nutowe nagrodzonych utworów kompozytorzy zobowiązani są przygotować na warsztaty.
 5. Kompozycje nie spełniające wymogów regulaminu nie będą rozpatrywane przez Jury.
 6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu konkursu jeżeli nastąpią okoliczności, których nie można przewidzieć - wypadki losowe.

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. F. Chopina

ul. Basztowa 6, 31-134 Kraków
NIP: 6761708632

tel: 12 422 20 23; fax: 12 421 62 92
e-mail: sekretariat@szkolamuzyczna.os.pl


Deklaracji Dostępności