przesłuchania CEA Stronę zmodyfikowano: 21.01.2020 - 00:34


Szanowni Państwo,

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. F. Chopina w Krakowie jest współorganizatorem Przesłuchań CEA klas skrzypiec i altówki uczniów szkół muzycznych II stopnia Regionu X, które odbędą się 10-11 marca 2020 r.

Uprzejmie prosimy przesłanie zgłoszeń składających się z następujących dokumentów:

   - Karta zgłoszeniowa z podpisem dyrektora w formacie PDF (skan) – z podanym dokładnym czasem trwania prezentacji;
   - Indywidualna karta punktacyjna wypełniona w pliku edytowalnym WORD

Powyższe dokumenty są do pobrania ze strony CEA www.cea-art.pl/przesluchania-cea.

Zgłoszenia udziału wypełnione pismem komputerowym należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 12 lutego 2020 na adres: sekretariat@szkolamuzyczna.os.pl wpisując w tytule wiadomości: CEA 2020_imię i nazwisko ucznia.

Podczas przesłuchań przewidziane są konsultacje pedagogów z członkami komisji oceniającej.

Harmonogram prób, przesłuchań i konsultacji zostanie opublikowany na stronie szkoły www.szkolamuzyczna.os.pl do 28 lutego 2020 r.

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. F. Chopina

ul. Basztowa 6, 31-134 Kraków
NIP: 6761708632

tel: 12 422 20 23; fax: 12 421 62 92
e-mail: sekretariat@szkolamuzyczna.os.pl


Deklaracji Dostępności