Szanowni Państwo
informujemy, iż w związku z rozwojem rządowej platformy usług e-administracji - gov.pl, niniejsza strona zaprzestaje publikacji nowych treści.
Od dnia 5 maja 2022 r. wszelkie aktualne informacje związane z funkcjonowaniem naszej szkoły publikowane będą pod adresem
www.gov.pl/posmkrakow.

Dotychczasowa strona dostępna pod adresem www.szkolamuzyczna.os.pl będzie aktywna jako wersja archiwalna do końca roku 2022, następnie ww. adres będzie przekierowywał użytkowników na nową stronę na portalu gov.pl.

Portal gov.pl jest głównym serwisem polskiego rządu, w którym w jednym miejscu można znaleźć informacje na temat ministerstw i wielu innych instytucji publicznych. Wszystkie zbudowane są w tym samym wysokim standardzie spełniającym wymogi bezpieczeństwa i dostępności cyfrowej.

Serwis www.gov.pl/posmkrakow od dnia 5 maja 2022 r. pełni również funkcję
Biuletynu Informacji Publicznej Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. F. Chopina w Krakowie.

sprzątanie świata - koordynator: p. M. Niemczyk Stronę zmodyfikowano: 05.05.2014 - 13:33

SPRAWOZDANIE Z AKCJI ŚWIĘTO ZIEMI - SPRZĄTANIE ŚWIATA
zorganizowanej w ramach Kampanii na rzecz zrównoważonego rozwoju
edycja 2012/2013 pod hasłem Kocham, lubię, szanuję ...nie śmiecę

Nadrzędnym celem kampanii jest zwiększenie świadomości ekologicznej Polski i Polaków, poprzez zachęcanie wszystkich do stosowania w życiu codziennym prostych, ale w skali globalnej bardzo skutecznych działań sprzyjających efektywnej ochronie środowiska i zasobów naturalnych, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju naszego kraju. Jednym z ważniejszych elementów kampanii jest wspieranie inicjatyw służących do rozwoju zintegrowanej gospodarki odpadami, szczególnie w zakresie odzysku i recyklingu.

Kampania edukacyjna jest realizowana równolegle i zgodnie z projektem Komisji Europejskiej, różnorodnymi inicjatywami podejmowanymi w krajach wspólnoty przez zaprzyjaźnione organizacje ekologiczne. Kampania jest przedsięwzięciem ogólnopolskim, w sposób holistyczny obejmuje najważniejsze aspekty edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Kampania objęta została honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Akcja "Sprzątanie świata - Polska 2012", która jest częścią Kampanii na rzec Rozwoju Zrównoważonego, została dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem nadrzędnym akcji szkolnej, organizowanej tradycyjnie w każdym roku jest ukształtowanie postawy odpowiedzialności młodego pokolenia za obecny i przyszły stan środowiska naturalnego.

Projektowaniem działań dotyczących akcji szkolnej zajęli się we wrześniu br. uczniowie klasy II b pod opieką wychowawcy Małgorzaty Niemczyk - koordynatora imprezy.

Główne działania akcji szkolnej:
* eksponowanie plakatów kampanii i gazetek w klasach oraz gablotach dzięki współpracy z wychowawcami klas
* zaproszenie kolegów, rodziców, nauczycieli szkoły i wychowawców oraz wszystkich chętnych do podejmowania działań sprzyjających ochronie środowiska i zasobów naturalnych, przyczyniając się w ten sposób do zrównoważonego rozwoju - w treści ulotek i plakatów,
* zachęcanie do całkowitego wyłączania telefonów komórkowych podczas zajęć szkolnych, koncertów, imprez i zajęć edukacyjnych - w treści ulotek i plakatów,
* oszczędzanie energii (wyłączanie zbędnego oświetlenia w pomieszczeniach, odłączanie komputerów i aparatury elektronicznej w porach przestoju) dzięki kontroli nauczycieli dyżurujących oraz uczniów dyżurnych w klasach,
* zachęcanie do segregowanie odpadów w pojemnikach oznaczonych kolorami recyklingu i używanie produktów z recyklingu w domach, na stancji i bursie - w treści ulotek i plakatów,
* mądry wybór środków transportu przez młodzież: transport zbiorowy - tramwaj, autobus i transport rowerowy,
* zamieszczenie informacji oraz zdjęć z akcji na stronie internetowej Szkoły - we współpracy z nauczycielem Piotrem Garlaczem,
* zorganizowanie konkursów plastycznych wewnątrzklasowych dla wszystkich gimnazjalistów, tematycznie związanych z hasłem kampanii Kocham, lubię, szanuję ...nie śmiecę - we współpracy nauczycielem przedmiotu Jackiem Pilchem,
* przeprowadzanie zajęć o tematyce związanej z hasłem przewodnim kampanii ekologicznej, z wykorzystaniem materiałów i pomocy dydaktycznych, udostępnionych przez Fundację Nasza Ziemia - koordynatora kampanii (propozycja tematu - "ekologiczny dobry uczynek"), przez:
          - nauczycielkę biologii Hortensję Frankowską w ramach zajęć biologii,
          - nauczycielkę chemii Małgorzatę Sobolewską w ramach zajęć chemii,
          - nauczycielkę geografii Halinę Bochniak w ramach zajęć geografii w klasach gimnazjum.

Głównym punktem imprezy było włączenie się uczniów klas II gimnazjum do akcji Sprzątanie Świata - Polska, Sprzątanie Tatr w roku 2012/2013, które odbyło się w dniu 14 września 2012. Tematem przewodnim akcji, już od wielu lat, jest hasło "sprzątamy polskie lasy". Uczestnicy podjęli, po raz kolejny, współpracę z leśnictwem TPN przy znajdowaniu i likwidowaniu dzikich wysypisk. Akcja miała przede wszystkim charakter edukacyjny. Młodzież uczestnicząca w Sprzątaniu Tatr była otoczona opieką nauczycieli Mirosławy Smulskiej, Dariusza Jakucia i przewodnika tatrzańskiego - Małgorzaty Niemczyka oraz leśnika Tomasza Krzyżanowskiego. Uczniowie zbierali śmieci na wydzielonym i zabezpieczonym obszarze leśnym Kużnic, Doliny Jaworzynki, Skupniów Upłazu , Boczani oraz Hali Gąsienicowej. Otrzymali rękawiczki, worki, koszulki i czapeczki z symbolami akcji ekologicznej. Leśnik Tomasz Krzyżanowski ukazywał namacalne dowody destrukcyjnych działań człowieka w środowisku naturalnym. Uczniowie mieli także okazję zobaczyć sprzęt ratunkowy i obserwować codzienne czynności ratowników TOPR, przygotowujących się do akcji górskich. Otrzymali szereg fachowych informacji na temat bezpieczeństwa i ratownictwa górskiego. Wszyscy zostali ugoszczeni obiadem przez Dyrekcję TPN w górskim schronisku na Hali Gąsienicowej.

Aktywny udział w akcji Sprzątanie Tatr stał się także okazją dla młodych do wyrażenia przez nich sprzeciwu wobec zjawiska śmiecenia i braku poszanowania porządku na terenach leśnych objętych ochroną.

Organizatorzy i opiekunowie zrealizowali dodatkowo takie cele jak:
1.Budowanie świadomości ochrony środowiska naturalnego wśród uczniów
2.Podtrzymanie współpracy z instytucjami działającymi na rzecz edukacji ekologicznej i turystycznej młodzieży.
3.Edukacja ekologiczna i turystyczna młodego pokolenia.
3.Integracja młodzieży w grupie rówieśniczej.
4.Salezjańskie wychowanie młodego pokolenia w kontakcie z naturą przy stałej asystencji nauczycieli wychowawców.

Małgorzata Niemczyk - koordynator akcji

Sprzątanie Tatr 2011

16. 09.2011 roku klasy II a oraz II b wybrały się na wycieczkę w Tatry pt. "Sprzątanie Tatr". Opiekunami były panie: Agnieszka Pacura, Małgorzata Niemczyk, Maria Sułowska i Hortensja Frankowska.

Wyjazd z Krakowa był o godzinie 6.30. Jechaliśmy ponad 3,5 godzin. Około 10.30 zostawiliśmy bagaże w ośrodku i pojechaliśmy busami na szlak turystyczny. Weszliśmy na Halę Gąsienicową i rozpoczęliśmy "sprzątanie świata". Idąc mogliśmy podziwiać piękne widoki i bogatą roślinność. Byliśmy nad Czarnym Stawem oraz oglądaliśmy miejsce, w którym zginął Mieczysław Karłowicz. Wieczorem zostaliśmy zakwaterowani w pokojach.

Następnego dnia zwiedzaliśmy Atmę - willę Karola Szymanowskiego. Przy tej okazji krótki koncert fortepianowy dały: Anna Łakomy, Klaudia Kluczkiewicz i Maria Słysz. Po zwiedzeniu tego uroczego miejsca udaliśmy się na "Kalatówki".

Trzeciego dnia byliśmy w pięknym, góralskim kościele na szlaku górskim. Po mszy świętej poszliśmy na polanę. Była piękna pogoda i można było podziwiać krajobraz górski, leżąc na trawie wśród owiec. O godzinie 17.00 wyruszyliśmy w drogę powrotną. W Krakowie byliśmy koło godziny 21.30.

Wycieczka była bardzo udana. Wszyscy świetnie się zintegrowali. Mamy nadzieję na więcej takich wycieczek.

WYCIECZKA KLAS IIA I IIB DO ZAKOPANEGO
W RAMACH AKCJI SPRZĄTANIE ŚWIATA
18 DO 20 WRZEŚNIA 2009

17 września w ramach akcji "sprzątanie świata" udaliśmy się wraz z klasą II a w Tatry. Naszym przewodnikiem podczas górskich wędrówek (i organizatorem akcji w szkole) była p. Małgorzata Niemczyk - licencjonowany państwowy przewodnik tatrzański.

Do Zakopanego dotarliśmy około godz. 9.00, odłożyliśmy nasze bagaże i wyruszyliśmy w góry. Poznaliśmy tam pana Tomasza Krzyżanowskiego - leśnika, strażnika ochrony przyrody, poza tym absolwenta naszej szkoły, harcerza i ratownika TOPR. Prowadził On nas Doliną Jaworzynki, trasą wędrówek Mieczysława Karłowicza. Na krótko przed godziną 15.00 dotarliśmy do schroniska na Hali Gąsienicowej, gdzie przez TOPR zostaliśmy poczęstowani ciepłą strawą oraz gorącą herbatą, po czym ruszyliśmy w dalej.

W drodze powrotnej w ramach akcji "Czyste Tatry" podzieliliśmy się na grupy prowadzone przez panie profesor Annę Grabiańską, Katarzynę Lniany i Małgorzatę Niemczyk, oraz pana Tomasza Krzyżanowskiego, w celu oczyszczenia szlaku z odpadów pozostawionych przez turystów. Po powrocie do pensjonatu zjedliśmy kolację i poszliśmy spać.

Następnego dnia, zaraz po śniadaniu wyruszyliśmy przez Przełęcz Kondratowi na Halę Kondratową. Stamtąd, podziwiając panoramę Tatr, zeszliśmy do Kuźnic i wróciliśmy do pensjonatu. W "Białym Śladzie" dziewczyny przebrały Michała za dziewczynę, nie zwracając uwagi na trudności ze zmywaniem makijażu. Następnie wspólnie czytaliśmy góralskie legendy.

Trzeciego dnia podążyliśmy szlakiem Jana Pawła II do kaplicy Matki Boskiej Jaworzyńskiej. Stamtąd weszliśmy na Rusinową Polanę i obserwując Tatry spędzaliśmy wspólnie ostatnie chwile w górach.

Wieczorem wróciliśmy do Krakowa.

W fotograficznym skócie:

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. F. Chopina

ul. Basztowa 6, 31-134 Kraków
NIP: 6761708632

tel: 12 422 20 23; fax: 12 421 62 92
e-mail: sekretariat@szkolamuzyczna.os.pl


Deklaracji Dostępności