konkurs kompozytorski inspirowany twórczością Witolda Lutosławskiego Stronę zmodyfikowano: 17.03.2016 - 12:06

wersja do druku
regulamin
plakat

KONKURS KOMPOZYTORSKI
INSPIROWANY TWÓRCZOŚCIĄ WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGO

Witold Lutosławski

Regulamin:

I. Konkurs

 1. Organizatorem konkursu jest nauczycielka Sekcji Teorii - Paulina Załubska.
 2. Przedmiotem konkursu jest skomponowanie utworu inspirowanego twórczością Witolda Lutosławskiego na dowolny instrument solowy, duet lub kwartet smyczkowy.
 3. Czas trwania utworu od 3-7 minut.
 4. Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy uczniowie Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Krakowie.
 5. Skomponowane utwory powinny być zapisane w formie komputerowej. Rękopisy zostaną przyjęte tylko pod warunkiem czytelnego i schludnego zapisu.

II. Nagrody

 1. Kompozytorzy, których utwory otrzymają I Miejsce, II Miejsce, III Miejsce lub wyróżnienia otrzymają dyplomy oraz drobne upominki.
 2. Jury konkursu w miarę możliwości postara się o wykonanie nagrodzony prac.

III. Jury

 1. W skład Jury wchodzą:
  Anna Frączkiewicz
  Jolanta Machała
  Kazimierz Pyzik
  Paulina Załubska
  Sławomir Zubrzycki
 2. Jury zdecydować może o nie przyznaniu poszczególnych miejsc.
 3. Decyzje Jury są ostateczne.
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po feriach zimowych 2014.

III. Zgłoszenia

 1. Kompozycje należy składać w terminie do dnia 31.01.2014 nauczycielowi Pani Paulinie Załubskiej.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
 2. Kompozycje nie spełniające wymogów regulaminu nie będą rozpatrywane przez Jury.
 3. Niezbędne do wykonania materiały nutowe nagrodzonych utworów kompozytorzy zobowiązani są przygotować na tydzień przed koncertem.
 4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu konkursu jeżeli nastąpią okoliczności, których nie można przewidzieć - wypadki losowe.

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. F. Chopina

ul. Basztowa 6, 31-134 Kraków
NIP: 6761708632

tel: 12 422 20 23; fax: 12 421 62 92
e-mail: sekretariat@szkolamuzyczna.os.pl


Deklaracji Dostępności