Szanowni Państwo
informujemy, iż w związku z rozwojem rządowej platformy usług e-administracji - gov.pl, niniejsza strona zaprzestaje publikacji nowych treści.
Od dnia 5 maja 2022 r. wszelkie aktualne informacje związane z funkcjonowaniem naszej szkoły publikowane będą pod adresem
www.gov.pl/posmkrakow.

Dotychczasowa strona dostępna pod adresem www.szkolamuzyczna.os.pl będzie aktywna jako wersja archiwalna do końca roku 2022, następnie ww. adres będzie przekierowywał użytkowników na nową stronę na portalu gov.pl.

Portal gov.pl jest głównym serwisem polskiego rządu, w którym w jednym miejscu można znaleźć informacje na temat ministerstw i wielu innych instytucji publicznych. Wszystkie zbudowane są w tym samym wysokim standardzie spełniającym wymogi bezpieczeństwa i dostępności cyfrowej.

Serwis www.gov.pl/posmkrakow od dnia 5 maja 2022 r. pełni również funkcję
Biuletynu Informacji Publicznej Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. F. Chopina w Krakowie.

Festiwal Twórczości Młodych - edycja 2017-2018 Stronę zmodyfikowano: 12.07.2018 - 21:27

Przedstawiamy wyniki Konkursu Kompozytorskiego „Śladami Impresjonistów”


I miejsce zajął Szymon Golec za utwór „Pierwszy śnieg”;

II miejsce ex aequo zajęli Wojciech Laskowski za utwór „From Europe to Asia” oraz Krystian Neścior za utwór „Adagio pastorale”;

III miejsce zajął Dawid Kopp za utwór „Polonez niepodległościowy”Młodym kompozytorom z całego serca gratulujemy i z niecierpliwością oczekujemy wykonania ich dzieł, które nastąpi podczas kolejnego „Poranka muzycznego”. Zapraszamy 18 marca 2018 r. na godz. 11.00 do siedziby Fundacji Zawsze Warto: ul. Radziwiłłowska 23/8.
REGULAMIN
KONKURSU KOMPOZYTORSKIEGO
„ŚLADAMI IMPRESJONISTÓW”

odbywającego się w ramach
„FESTIWALU TWÓRCZOŚCI MŁODYCH”
szkolnej inicjatywy wymiany dokonań twórczych
młodzieży szkół artystycznych z Małopolski
autor: mgr Maria Zielińska

1. Konkurs Kompozytorski „Śladami impresjonistów” organizowany jest przez Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II st. im. F. Chopina w Krakowie. Współorganizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Pro Musica Humana”.

2. Przedmiotem konkursu jest miniatura instrumentalna inspirowana założeniami kierunku i twórczością impresjonistów. Utwór powinien być przeznaczony na dowolny instrument solowy lub solo z towarzyszeniem fortepianu (do wyboru: skrzypce, altówka, wiolonczela, flet, klarnet, obój, saxofon, gitara, harfa, marimba, wibrafon).
Czas trwania utworu: od 5 do 10 minut.

3. Skomponowane utwory powinny być zapisane w formie komputerowej. Rękopisy zostaną przyjęte tylko pod warunkiem czytelnego i schludnego zapisu. Zgłoszone utwory nie będą zwracane kompozytorom.

4. Zgłaszany utwór nie może być kompozycją już publikowaną ani nagrodzoną na innym konkursie, co potwierdza załączone przez kompozytorów oświadczenie pisemne.

5. Kompozycje niespełniające wymogów regulaminu nie będą rozpatrywane przez Jury.

6. W konkursie mogą brać udział prace uczniów szkół muzycznych II stopnia, klas I-VI.

7. Szkołę może reprezentować dowolna liczba uczniów.

8. Warunkiem zakwalifikowania do konkursu jest dostarczenie do siedziby organizatora, w kopercie opatrzonej GODŁEM i dopiskiem „KONKURS KOMPOZYTORSKI”:
      a) pracy konkursowej oznaczonej GODŁEM (w formie tradycyjnej/papierowej)
      b) karty zgłoszeniowej wraz z podpisanymi załącznikami, w osobnej zamkniętej kopercie oznaczonej GODŁEM

ADRES SZIEDZIBY ORGANIZATORA:
im. F. Chopina
ul. Basztowa 6
31-134 Kraków

Nieprzekraczalny termin nadsyłania prac:
30.12.2017 roku (decyduje data stempla pocztowego)
.

9. Konkurs jest jednoetapowy.

10. Prace konkursowe ocenia Jury powołane przez organizatora. Obrady Jury są tajne, a decyzje niepodważalne. Jury może zdecydować o nieprzyznaniu poszczególnych miejsc oraz o przyznaniu Grand Prix lub wyróżnień.

11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po feriach zimowych 2018. O wynikach Konkursu laureaci zostaną powiadomienie niezwłocznie w formie pisemnej/e-mail.

12. Dla laureatów przewidywane są nagrody i wyróżnienia, a także możliwość publicznego wykonania nagrodzonych kompozycji w trakcie koncertu laureatów.
Wszyscy uczestnicy konkursu i ich nauczyciele otrzymują dyplomy uczestnictwa.

13. Nagrodzeni uczestnicy zobowiązani są do udostępnienia materiałów nutowych organizatorowi w celu ich publicznej prezentacji na miesiąc przed przewidywanym koncertem.

14. Organizator, w celu zintegrowania środowiska muzycznego, proponuje „Szkołom – matkom” laureatów wspólne zorganizowanie wykonawców nagrodzonej kompozycji.

15. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu konkursu jeżeli nastąpią okoliczności, których nie można przewidzieć. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator.

16. Przystąpienie i zgłoszenie utworu do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu, a także zgodą na publiczne wykonania utworu oraz nagrania audio i video - w celach niekomercyjnych.

17. Koszty przejazdu i pobytu uczestnicy pokrywają samodzielnie.

18. Szczegółowe informacje będą udostępnione na stronie internetowej organizatora - www.szkolamuzyczna.os.pl - w aktualnościach oraz w zakładce: konkursy.

19. Wszelkie zapytania prosimy kierować do p. Marii Zielińskiej – koordynatora projektu. Kontakt e-mail: maryzielinska@poczta.onet.pl - lub telefonicznie poprzez numer szkoły: 12 422 20 23.RELACJA
Z
PANELU DYSKUSYJNEGO
„OTOCZENIE BIZNESOWE DZIAŁAŃ ARTYSTYCZNYCH”
odbywającego się w ramach
„FESTIWALU TWÓRCZOŚCI MŁODYCH”
szkolnej inicjatywy wymiany dokonań twórczych
młodzieży szkół artystycznych z Małopolski

koordynator: mgr Maria Zielińska


W dniu 15 stycznia 2018 roku, w auli POSM II st. im.F.Chopina w Krakowie odbył się PANEL DYSKUSYJNY „OTOCZENIE BIZNESOWE DZIAŁAŃ ARTYSTYCZNYCH”.

Celem spotkania była wspólna refleksja i dyskusja, skierowane na ukazanie młodzieży kończącej szkołę artystyczną, maksymalnie szerokiego spektrum aktywności zawodowej oraz zainspirowanie jej do podejmowania w przyszłości różnorodnych form działalności w sektorze kultury.

Zaproszenie do udziału w wydarzeniu przyjęli przedstawiciele środowiska artystycznego i biznesowo-artystycznego. Obecni na sali, Panie: Jowita Dziedzic – Golec z radia RMF CLASSIC; Agata Grabowiecka z KRAKOWSKIEGO BIURA FESTIWALOWEGO oraz Panowie: Arkadiusz Bialic - CZOŁOWY POLSKI ORGANISTA i Tomasz Kukurba - LIDER zespołu „KROKE”, opowiedzieli o swoich edukacyjnych i zawodowych doświadczeniach oraz ich wpływie na przebieg przyszłej kariery i kształt obecnego życia zawodowego.

W drugiej części spotkania rozmowa oscylowała wokół odpowiedzi na pytania uczniów, w większości z ostatnich klas POSM. Stojąca w obliczu istotnych decyzji, ważących o ich bliższej i dalszej przyszłości młodzież, wspólnie zastanawiała się czy i jak kontynuować edukację artystyczną w perspektywie współczesnego rynku pracy w kulturze. Pytania objęły nie tylko zagadnienia z zakresu organizacji życia artystycznego z perspektywy indywidualnej i instytucjonalnej, czy promocji kultury, lecz również elastyczności zawodowej, znajomości języków obcych, stresu, a nawet zarobków.

Zainicjowane działanie przyniosło nie tylko żywy kontakt młodzieży z przedstawicielami współczesnego środowiska artystycznego, działającymi nie tylko na terenie Krakowa i regionu, ale i w skali europejskiej. Stało się przede wszystkim płaszczyzną wymiany cennych doświadczeń oraz inspiracją dla młodzieży, chcącej w przyszłości skutecznie zarządzać własnym potencjałem, intelektem i wrażliwością.

Serdecznie dziękujemy Gościom, Gospodarzom i wszystkim Uczestnikom za aktywny i liczny udział w panelu. Zachęcamy do kontynuowania tej inicjatywy w przyszłości.


OrganizatorzySzkolny Konkurs C. Debussy'ego

W dniu 15. marca 2018 w auli im. I. Rolanowskiej odbył się szkolny konkurs na wykonanie miniatury C. Debussy zorganizowany w ramach obchodów 100-lecia śmierci kompozytora.

Udział wzięło 13 uczniów klas fortepianu głównego w dwóch grupach wiekowych tj. klasy I-III (4 uczniów) i klasy IV-V (9 uczniów). Występujący uczniowie byli bardzo dobrze przygotowani i zaprezentowali ciekawe produkcje artystyczne.


Jury w składzie:

prof. Sławomir Zubrzycki - przewodniczący
prof. Olga Łazarska
prof. Bożena Dobrowolska
prof. Marzena Stępniewska
prof. Iwona Korepta,

przyznało następujące miejsca:

Grupa I

I miejsce - Adrian Sarkowicz z kl. fortepianu prof. Sławomira Zubrzyckiego
II miejsce - Igor Pabis z kl. fortepianu prof. z kl. fortepianu prof. Bożeny Dobrowolskiej

Grupa II

I miejsce - Barbara Wisłocka z kl. fortepianu prof. Olgi Łazarskiej
II miejsce ex aequo:
      Piotr Gąsiorek - z kl. fortepianu prof. Olgi Łazarskiej
      Jadwiga Mglej - z kl. fortepianu prof. Mileny Kędry
      Bartosz Furmanek - z kl. fortepianu prof. Marzeny Stępniewskiej
III miejsce - Miriam Wójciak - z kl. fortepianu prof. Justyny Piękoś-KędzierskiejWarsztaty pianistyczne

W dniu 27. marca 2018 w auli im. I. Rolanowskiej odbyły się warsztaty pianistyczne, których tematem były miniatury fortepianowe C. Debussy'ego i ich problematyka wykonawcza. Warsztaty, które również zorganizowane były w ramach obchodów 100-lecia śmierci kompozytora poprowadziła prof. Olga Łazarska. Słuchaczami byli uczniowie klas fortepianu naszej szkoły a wśród czynnych uczestników znaleźli się: Dominik Gilewski (Refleksy na wodzie), Adrian Sarkowicz (Wiatr na równinie), Igor Pabis (Arabeska), Daniel Kukurba (Świato księżyca), Michal Pacanek (Wrzosy).


Hommage a impresjonizm
RELACJA z KONCERTU LAUREATÓW
(18 marca 2018)

Muzyczny poranek 18 marca był wyjątkowy. Odkrywaliśmy wspólnie nie tylko język muzyki wykonywanej na instrumentach, lecz również mowę dźwięków ubraną w ruch. Mogliśmy także zgłębiać język sztuk plastycznych. Wszystko to za sprawą kolejnego z wydarzeń w ramach „Festiwalu Twórczości Młodych” – projektu zainicjowanego przez POSM im.F.Chopina w Krakowie.

Myślą przewodnią tegorocznej edycji był impresjonizm. 25 marca 2018 roku przypada bowiem 100 rocznica śmierci czołowego kompozytora tego nurtu: Claude’a Debussy.

W koncercie usłyszeliśmy interpretacje i zobaczyliśmy aranżacje ruchowe wybranych utworów Claude'a Debussy. Wystąpili uczniowie klas fortepianu prof. Marzeny Stępniewskiej i Sławomira Zubrzyckiego oraz uczennice klas rytmiki prof. Bogusławy Opolskiej-Targosz i Kingi Rolki.

Centralnym punktem koncertu było natomiast prawykonanie utworów młodych kompozytorów nagrodzonych w Konkursie kompozytorskim "Śladami impresjonistów", odbywającym się w ramach festiwalu.

Nagrody wręczane przez Dyrektor Elżbietę Marczyk otrzymali:
- I miejsce: Szymon Golec, Pierwszy śnieg
- miejsce II ex aequo: Krystian Neścior, za Adagio pastorale
i Wojciech Laskowski, za utwór From Europe to Asia
- miejsce III: Dawid Kopp, za utwór Polonez


Wydarzeniem towarzyszącym był wernisaż otwierający wystawę prac uczniów szkół plastycznych z regoinu, które przyjęły zaposzenie do udziału w tegorocznej edycji festiwalu:
- Liceum Plastycznego im.Jana Matejki w Nowym Wiśniczu
- Katolickiego Liceum Plastycznego w Nowym Sączu
- Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie,
przygotowane pod opieką nauczycieli prace wyeksponowano na ścianach sali koncertowej Fundacji "Zawsze warto" oraz w podziemiach Kościoła św.Mikołaja w Krakowie.

Koncert zamknął impresjonistyczny hit – fletowy Syrinx w wykonaniu uczennicy prof Aldony Schmidt-Pater.

Wszystkim uczestnikom Festiwalu serdecznie dziękujemy, zaś Laureatom ponownie gratulujemy.


Festiwal powróci w nowej odsłonie w przyszłości.W dniu 14.czerwca 2018 roku odbył się w auli naszej szkoły wykład zatytułowany: CLAUDE ACHILLE DEBUSSY: kompozytor - buntownik?

Było to ostatnie wydarzenie tegorocznej edycji FESTIWALU TWÓRCZOŚCI MŁODYCH – projektu integrującego środowiska nauczycieli i uczniów szkół artystycznych z Małopolski. Wykład zwieńczył trwające cały rok szkolny wspólne działania, inspirowane twórczością impresjonistów.


Prezentacja przygotowana i wygłoszona została przez Pana Marka Dolewkę - studenta studiów doktoranckich Instytutu Muzykologii UJ.

Prelegent wprowadził słuchaczy w tajniki warsztatu kompozytorskiego Debussy’ego z właściwym sobie urokiem i swoistą swadą. Merytoryczne zagadnienia, okraszone audiowizualnymi przykładami oraz umiejętnie dobranymi pointami w postaci poważnych cytatów i humorystycznych dygresji, uczyniły spotkanie nie tylko owocnym, ale i przyjemnym. Z pewnością przekazane w jego trakcie treści na stałe zagoszczą w pamięci zgromadzonej na sali młodzieży, a poznane cechy impresjonizmu będą stanowić w przyszłości cenne źródło muzycznych i estetycznych inspiracji.


Fotorelacja:


Festiwal koordynowała mgr Maria Zielińska


Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. F. Chopina

ul. Basztowa 6, 31-134 Kraków
NIP: 6761708632

tel: 12 422 20 23; fax: 12 421 62 92
e-mail: sekretariat@szkolamuzyczna.os.pl


Deklaracji Dostępności