Szanowni Państwo
informujemy, iż w związku z rozwojem rządowej platformy usług e-administracji - gov.pl, niniejsza strona zaprzestaje publikacji nowych treści.
Od dnia 5 maja 2022 r. wszelkie aktualne informacje związane z funkcjonowaniem naszej szkoły publikowane będą pod adresem
www.gov.pl/posmkrakow.

Dotychczasowa strona dostępna pod adresem www.szkolamuzyczna.os.pl będzie aktywna jako wersja archiwalna do końca roku 2022, następnie ww. adres będzie przekierowywał użytkowników na nową stronę na portalu gov.pl.

Portal gov.pl jest głównym serwisem polskiego rządu, w którym w jednym miejscu można znaleźć informacje na temat ministerstw i wielu innych instytucji publicznych. Wszystkie zbudowane są w tym samym wysokim standardzie spełniającym wymogi bezpieczeństwa i dostępności cyfrowej.

Serwis www.gov.pl/posmkrakow od dnia 5 maja 2022 r. pełni również funkcję
Biuletynu Informacji Publicznej Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. F. Chopina w Krakowie.

sekcja instrumentów klawiszowych Stronę zmodyfikowano: 07.08.2020 - 00:41

Regulamin
XII Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego
im. Ireny Rolanowskiej

28.02 - 01.03 2020 r.

1. XII Konkurs Pianistyczny im. Ireny Rolanowskiej organizowany jest przez Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II st. im. F. Chopina w Krakowie. Współorganizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Pro Musica Humana . Partnerem wydarzenia jest Koło Pianistów POSM Kraków - Szkoła Chopina.

2. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas V - VIII szkół muzycznych I st. lub ogólnokształcących szkół muzycznych I st. oraz klas I - VI szkół muzycznych II st. lub ogólnokształcących szkół muzycznych II st. Uczniowie młodsi mogą brać udział w konkursie pod warunkiem realizacji programu grupy wiekowo wyższej.

3. Szkołę może reprezentować dowolna liczba uczniów.

4. Warunkiem zakwalifikowania do Konkursu jest przesłanie karty zgłoszeniowej, oświadczenia woli oraz wpłata w wysokości 80 zł. na konto:

Stowarzyszenie PRO MUSICA HUMANA
ul. Basztowa 6, 31-134 Kraków
Raiffeisen Bank Polska S.A.:
25 1750 0012 0000 0000 3994 8133
tytuł przelewu -"darowizna" + imię i nazwisko uczestnika

5. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie opłata nie podlega zwrotowi.

6. Zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty prosimy przesyłać do 15. II. 2020 r. na adres:

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st.im. F. Chopina
ul. Basztowa 6,31-134 Kraków

lub adres e-mail:
rolanowska.konkurs@gmail.com

Liczba uczestników ograniczona - liczy się kolejność zgłoszeń.

7. Konkurs jest jednoetapowy i otwarty dla publiczności.

8. Uczestnicy wystąpią w trzech grupach wiekowych:

 • I gr. klasy V, VI st. I (5 - 6 rok nauki gry na fortepianie)
 • II gr. klasy VII, VIII OSM I st. oraz I, II, III S.M. II st. (7 - 9 rok nauki gry na fortepianie)
 • III gr. klasy IV, V, VI - S.M. II st. (10 - 12 rok nauki gry na fortepianie)

9. Przesłuchania odbywać się będą w dniach 28.02.-01.03.2020r. w Auli im. I. Rolanowskiej, Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. F. Chopina w Krakowie. Szczegółowy harmonogram będzie dostępny na stronie szkoły www.szkolamuzyczna.os.pl

10. Przesłuchania konkursowe ocenia Jury powołane przez organizatora.

11. Obrady Jury są tajne, a decyzje niepodważalne.

12. Dla laureatów przewidywane są nagrody i wyróżnienia.

13. Jury może przyznać Grand Prix dla indywidualności Konkursu.

14. Nagrodzeni uczestnicy zobowiązani są do wystąpienia na Koncercie Laureatów z programem ustalonym przez Jury.

15. Wszyscy uczestnicy konkursu i ich nauczyciele otrzymują dyplomy uczestnictwa.

16. Uczestnicy przyjeżdżają i przebywają w czasie konkursu na własny koszt.

17. Z powodów obiektywnych mogą ulec zmianie terminy rozpoczęcia i zakończenia konkursu.

18. Szczegółowe informacje będą udostępnione na stronie internetowej szkoły - www.szkolamuzyczna.os.pl - w aktualnościach oraz na stronie sekcji klawiszowej.

19. Wszelkie zapytania prosimy kierować do koordynatora konkursu, mgr Bożeny Dobrowolskiej (nr tel.: 506 323 768 lub poprzez sekretariat szkoły: 12 422 20 23).


Program

Grupa I (klasy V, VI – I st.)

 1. Utwór polifoniczny
 2. Forma klasyczna (sonata lub sonatina lub wariacje lub rondo klasyczne)
 3. Utwór kantylenowy

(klasy VII, VIII OSM, klasy I, II, III – S.M. II st.) - czas trwania: 10 - 15 minut

 1. W. A. Mozart - dowolnie wybrane wariacje lub allegro sonatowe z dowolnie wybranej sonaty
 2. F. Chopin - nokturn lub walc lub impromptu lub polonez do wyboru
 3. Utwór dowolny lub cykl utworów, do wyboru kandydata

Grupa III (klasy IV, V, VI – S.M. II st.) - czas trwania: 15 - 20 minut

 1. J.S. Bach - preludium i fuga lub dwie kontrastujące części suity lub partity
 2. Allegro sonatowe z sonaty klasycznej lub romantycznej, lub wariacje klasyczne, lub wariacje romantyczne
 3. Etiuda wirtuozowska

Do pobrania:

regulamin konkursu   doc | pdf

karta zgłoszeniowa     doc | pdf

oświadczenie woli      doc | pdf

plakat - plik png

Szywalski Pawełz-ca dyrektora; organy
Kędra Milena - | www kierownik sekcji; fortepian
Artynowski Tomaszfortepian
Brykalska-Chowaniec Iwonafortepian
Cebula Sabinaakompaniament
Cieciora Wojciechfortepian
Dobrowolska Bożenafortepian
Duda Jarosławakompaniament
Ejsmont Joannafortepian, akompaniament
Gawlik Aleksandraorgany
Grodecka Annafortepian
Kęska Gajuszfortepian, akompaniament
Korepta Iwonafortepian, akompaniament
Koziak Celestynafortepian, akompaniament
Leśniak Janfortepian
Leśniak Mariaakompaniament
Łazarska Olgafortepian
Małopolska-Skolarczyk Bogumiłafortepian
Miernik-Sobula Annaakompaniament
Nowak-Dańda Annaakompaniament
Orczyk Katarzynafortepian
Piękoś-Kędzierska Justynafortepian
Roemer Michałfortepian, akompaniament
Rosiek Robertakompaniament
Różański Piotrfortepian
Sochacka Joannaakompaniament
Stępniewska Marzenafortepian, akompaniament
Szpineter-Kuniecka Mariafortepian
Tuleja Mieczysławorgany, improwizacja organowa
Wagner Aleksandrafortepian
Zawisza Andrzejklawesyn
Zubrzycki Sławomir - fortepian

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. F. Chopina

ul. Basztowa 6, 31-134 Kraków
NIP: 6761708632

tel: 12 422 20 23; fax: 12 421 62 92
e-mail: sekretariat@szkolamuzyczna.os.pl


Deklaracji Dostępności