sekcja instrumentów klawiszowych Stronę zmodyfikowano: 24.09.2019 - 22:38

Regulamin
XII Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego
im. Ireny Rolanowskiej

28.02 - 01.03 2020 r.

1. XII Konkurs Pianistyczny im. Ireny Rolanowskiej organizowany jest przez Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II st. im. F. Chopina w Krakowie. Współorganizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Pro Musica Humana . Partnerem wydarzenia jest Koło Pianistów POSM Kraków - Szkoła Chopina.

2. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas V - VIII szkół muzycznych I st. lub ogólnokształcących szkół muzycznych I st. oraz klas I - VI szkół muzycznych II st. lub ogólnokształcących szkół muzycznych II st. Uczniowie młodsi mogą brać udział w konkursie pod warunkiem realizacji programu grupy wiekowo wyższej.

3. Szkołę może reprezentować dowolna liczba uczniów.

4. Warunkiem zakwalifikowania do Konkursu jest przesłanie karty zgłoszeniowej, oświadczenia woli oraz wpłata w wysokości 80 zł. na konto:

Stowarzyszenie PRO MUSICA HUMANA
ul. Basztowa 6, 31-134 Kraków
Raiffeisen Bank Polska S.A.:
25 1750 0012 0000 0000 3994 8133
tytuł przelewu -"darowizna" + imię i nazwisko uczestnika

5. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie opłata nie podlega zwrotowi.

6. Zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty prosimy przesyłać do 15. II. 2020 r. na adres:

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st.im. F. Chopina
ul. Basztowa 6,31-134 Kraków

lub adres e-mail:
rolanowska.konkurs@gmail.com

Liczba uczestników ograniczona - liczy się kolejność zgłoszeń.

7. Konkurs jest jednoetapowy i otwarty dla publiczności.

8. Uczestnicy wystąpią w trzech grupach wiekowych:

 • I gr. klasy V, VI st. I (5 - 6 rok nauki gry na fortepianie)
 • II gr. klasy VII, VIII OSM I st. oraz I, II, III S.M. II st. (7 - 9 rok nauki gry na fortepianie)
 • III gr. klasy IV, V, VI - S.M. II st. (10 - 12 rok nauki gry na fortepianie)

9. Przesłuchania odbywać się będą w dniach 28.02.-01.03.2020r. w Auli im. I. Rolanowskiej, Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. F. Chopina w Krakowie. Szczegółowy harmonogram będzie dostępny na stronie szkoły www.szkolamuzyczna.os.pl

10. Przesłuchania konkursowe ocenia Jury powołane przez organizatora.

11. Obrady Jury są tajne, a decyzje niepodważalne.

12. Dla laureatów przewidywane są nagrody i wyróżnienia.

13. Jury może przyznać Grand Prix dla indywidualności Konkursu.

14. Nagrodzeni uczestnicy zobowiązani są do wystąpienia na Koncercie Laureatów z programem ustalonym przez Jury.

15. Wszyscy uczestnicy konkursu i ich nauczyciele otrzymują dyplomy uczestnictwa.

16. Uczestnicy przyjeżdżają i przebywają w czasie konkursu na własny koszt.

17. Z powodów obiektywnych mogą ulec zmianie terminy rozpoczęcia i zakończenia konkursu.

18. Szczegółowe informacje będą udostępnione na stronie internetowej szkoły - www.szkolamuzyczna.os.pl - w aktualnościach oraz na stronie sekcji klawiszowej.

19. Wszelkie zapytania prosimy kierować do koordynatora konkursu, mgr Bożeny Dobrowolskiej (nr tel.: 506 323 768 lub poprzez sekretariat szkoły: 12 422 20 23).


Program

Grupa I (klasy V, VI – I st.)

 1. Utwór polifoniczny
 2. Forma klasyczna (sonata lub sonatina lub wariacje lub rondo klasyczne)
 3. Utwór kantylenowy

(klasy VII, VIII OSM, klasy I, II, III – S.M. II st.) - czas trwania: 10 - 15 minut

 1. W. A. Mozart - dowolnie wybrane wariacje lub allegro sonatowe z dowolnie wybranej sonaty
 2. F. Chopin - nokturn lub walc lub impromptu lub polonez do wyboru
 3. Utwór dowolny lub cykl utworów, do wyboru kandydata

Grupa III (klasy IV, V, VI – S.M. II st.) - czas trwania: 15 - 20 minut

 1. J.S. Bach - preludium i fuga lub dwie kontrastujące części suity lub partity
 2. Allegro sonatowe z sonaty klasycznej lub romantycznej, lub wariacje klasyczne, lub wariacje romantyczne
 3. Etiuda wirtuozowska

Do pobrania:

regulamin konkursu   doc | pdf

karta zgłoszeniowa     doc | pdf

oświadczenie woli      doc | pdf

plakat - plik png

Szywalski Paweł
Kędra Milena - | www
Artynowski Tomasz
Bialic Arkadiusz
Brykalska-Chowaniec Iwona
Cebula Sabina
Cieciora Wojciech
Dobrowolska Bożena
Duda Jarosław
Ejsmont Joanna
Gawlik Aleksandra
Gątkowska - Węgrzyn Urszula
Grodecka Anna
Kęska Gajusz
Kinczewska - Stachowicz Ewa
Korepta Iwona
Koziak Celestyna
Kulpa-Straż Grażyna
Leśniak Jan
Leśniak Maria
Łazarska Olga
Małopolska-Skolarczyk Bogumiła
Nowak-Dańda Anna
Orczyk Katarzyna
Piękoś-Kędzierska Justyna
Roemer Michał
Rosiek Robert
Różański Piotr
Sochacka Joanna
Stępniewska Marzena
Szpineter-Kuniecka Maria
Tuleja Mieczysław
Wagner Aleksandra
Zubrzycki Sławomir -

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. F. Chopina

ul. Basztowa 6, 31-134 Kraków
NIP: 6761708632

tel: 12 422 20 23; fax: 12 421 62 92
e-mail: sekretariat@szkolamuzyczna.os.pl