podstawowe informacje Stronę zmodyfikowano: 14.05.2018 - 21:40

Nazwa szkoły Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st.
im. Fryderyka Chopina w Krakowie
Status szkoły publiczna
Adres szkoły 31-134 Kraków
ul. Basztowa 6
województwo małopolskie
tel. 12 422-20-23
fax. 12 421-62-92
adres e-mail: sekretariat@szkolamuzyczna.os.pl
Organ prowadzący szkołę Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
00-071 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 15/17
Dyrektor mgr Elżbieta Marczyk
Z-cy dyrektora mgr Aldona Schmidt-Pater
mgr Paweł Szywalski
Kierownicy sekcji:
Sekcja Przedmiotów Ogólnokształcących mgr Anna Grabiańska
Sekcja Przedmiotów Ogólnomuzycznych mgr Jolanta Machała
Sekcja Instrumentów Dętych, Perkusji i Akordeonu mgr Leon Olejniczak
Sekcja Instrumentów Klawiszowych mgr Sławomir Zubrzycki
Sekcja Instrumentów Smyczkowych i Gitary prof. os. Antoni Cofalik
Wychowawcy klas Klasa Ia - mgr Małgorzata Niemczyk
Klasa IIa - dr Katarzyna Makowiecka
Klasa IIb - mgr Marta Kędra
Klasa IIIa - mgr Maria Sułowska
Klasa IIIb - mgr Katarzyna Kanowska
Klasa IVa - mgr Halina Bochniak
Klasa IVb - mgr Anna Jakuć
Klasa IVc - mgr Dariusz Jakuć
Klasa Va - mgr Anna Musiał-Miryńska
Klasa Vb - mgr Barbara Grząślewicz
Klasa VIa - mgr Piotr Garlacz
Klasa VIb - mgr Jacek Pilch
Rada Rodziców przy POSM II st. im. Fr. Chopina w Krakowie: Konto: PKO BP I Oddz. Kraków
nr: 30 1020 2892 0000 5402 0015 5986
Sekcja przedmiotów
ogólnokształcących
Grabiańska Anna
Bochniak Halina
Garlacz Piotr -
Giza Marta
Głogowska Marta
Golińska Kalina
Grząślewicz Barbara
Jakuć Anna
Jakuć Dariusz
Kania Hortensja
Kanowska Katarzyna
Kędra Marta
Makowiecka Katarzyna
Musiał - Miryńska Anna
Panaś Roman
Pilch Jacek
Piszczek Adam
Piszczek Anna
Prajsnar Katarzyna
Rakowska Alina
Sałek Ewa
Soczek Joanna
Sułowska Maria
Zagólska Katarzyna
Zawadzka Agnieszka
Maciejowska Agnieszka
Ostrowski Mariusz
Augustyn Beata
Czechowska Jadwiga
Sekcja przedmiotów
ogólnomuzycznych
i wydziału rytmiki
Marczyk Elżbieta
Frączkiewicz - Płaneta Anna
Galicka Małgorzata
Hampel Marek
Hryniewicka Ewa
Kolaska Marceli
Kućmierz Lidia -
Mączyńska Ewa
Miśkowicz Ewa
Niemczyk Małgorzata
Opolska-Targosz Bogusława
Pilarz-Bobrowska Magdalena
Pintal Malgorzata
Pyzik Kazimierz
Rolka Kinga
Stępniewska Katarzyna
Tomera-Chmiel Ilona
Wolińska Alicja
Załubska Paulina
Zielińska Maria
Sekcja instrumentów
dętych
Schmidt - Pater Aldona
Olejniczak Leon
Bogacz Zdzisław
Chludek Kazimierz
Ciborowski Artur
Dębska Ewa
Dołęga Czesław
Gajewski Tomasz
Kieres Ewa
Kozłowski Adam
Osiak Ryszard
Pater Janusz
Polak Tomasz
Witkowski Zbigniew
Włodarczyk Krzysztof
Sekcja instrumentów
klawiszowych
Szywalski Paweł
Zubrzycki Sławomir -
Artynowski Tomasz
Bialic Arkadiusz
Brykalska - Chowaniec Iwona
Cieciora Wojciech
Dobrowolska Bożena
Duda Jarosław
Ejsmont Joanna
Gawlik Aleksandra
Gątkowska - Węgrzyn Urszula
Gofryk - Bąk Urszula
Grodecka Anna
Grzybek Izabela
Iwanejko - Maga Barbara
Kędra Milena
Kęska Gajusz
Kinczewska - Stachowicz Ewa
Korepta Iwona
Koziak Celestyna
Kulpa - Straż Grażyna
Leśniak Jan
Leśniak Maria
Łazarska Olga
Małopolska-Skolarczyk Bogumiła
Nowak - Dańda Anna
Orczyk Katarzyna
Piękoś-Kędzierska Justyna
Pikul Andrzej
Rosiek Robert
Różański Piotr
Stefańska-Kłyś Elżbieta
Stępniewska Marzena
Szpineter-Kuniecka Maria
Tuleja Mieczysław
Wagner Aleksandra
Sekcja instrumentów
smyczkowych
Cofalik Antoni
Baran Joanna
Białostocka Swietłana
Boroń Maria
Ciborowski Robert
Czepielowski Maciej
Dowhyluk-Berniak Joanna
Daszkiewicz Rafał
Gąsiorek Renata
Giza-Piątek Małgorzata
Kociuban Jacek
Kwaśniak-Kwerka Barbara
Marciak Piotr
Mazurkowska-Morasiewicz Ewa
Maź Konrad
Mrozik Janusz
Papiewska-Oberbek Bogusława
Pęcherski Mikołaj
Reiner Małgorzata -
Rychlik Anna
Szuba-Kmiecik Małgorzata
Węgrzyn Ryszard
Woźniak Bogdan
Pedagog szkolny
Agnieszka Maciejowska

godziny dyżurów
poniedziałek900 - 1515
wtorek900 - 1530
środa---
czwartek1200 - 1500
piątek815 - 1230
Psycholog szkolny
Mariusz Ostrowski

godziny dyżurów
poniedziałek1615 - 2015
wtorek---
środa---
czwartek1500 - 2000
piątek---

Cel: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebne do dalszego etapu kształcenia.

Wizja szkoły

Szkoła to miejsce, w którym każdy uczeń powinien rozwijać swoje zdolności i zainteresowania w przyjaznej atmosferze , pełnej szacunku, zrozumienia i tolerancji. Poznanie i utrwalenie wszechstronnej wiedzy pozwoli młodemu człowiekowi ukształtować charakter i wzbudzić postawę zaangażowania w swój rozwój artystyczny jak i ogólny. Nauczyciele swoją wiedzą specjalistyczną, sposobem bycia, swadą, krasomówstwem zdobywają ucznia dla wydobywania z siebie najlepszych cech i umiejętności. Ludzie pracujący w szkole maja wiedzę, powołanie i serce. Kadra nauczycielska ściśle współpracuje z rodzicami, którzy są sprzymierzeńcami w podejmowanych działaniach dydaktycznych i wychowawczych. Rodziców i nauczycieli cechuje jednolite oddziaływanie w stosunku do uczniów. Formy kontaktu nauczyciela z rodzicami pozwalają poznać wzajemne preferencje i oczekiwania. Organizacja pracy odznacza się logiką postępowania, w której czynności następują po sobie we właściwej kolejności. Nie wykonuje się niczego, co nie służyłoby jasno określonemu celowi, a zarazem wykonuje się wszystko, co służy całości. Baza szkoły umożliwia realizację działań służących harmonijnemu rozwojowi umiejętności uczniów a także daje poczucie komfortu pracy wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem, wiedzą, cierpliwością i pasją wspomagają ich sukces.

Misja szkoły

Szkoła przygotowuje przyszłych świadomych i wrażliwych twórców życia kulturalnego a także odbiorców sztuk. Kształtuje umiejętność współpracy w zespole i buduje więzi międzyludzkie. Głównym zadaniem szkoły jest wyposażenie ucznia w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego etapu kształcenia i zdobywania zawodu poprzez studia w akademiach muzycznych i innych uczelniach. Pomaga rozwijać w życzliwej atmosferze własną osobowość, charakter i pasję przyszłego artysty muzyka. Buduje świadomość rozwijania talentu poprzez pracę i kształtowanie poczucie estetyki. Kształci wrażliwość na piękno otaczającego świata.

MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY

 • posiada realistyczny obraz siebie; zna swoje możliwości, swoje mocne i słabe strony;
 • jego skale wartości i normy moralne są stabilne, a postępowanie społecznie aprobowane;
 • jest wytrwały, zrównoważony; kieruje się logicznym myśleniem;
 • cechuje go sumienność, zyskuje sobie zaufanie innych, respektuje prawa innych;
 • posiada umiejętność znoszenia bez znużenia długotrwałych wysiłków;
 • działa celowo mimo nacisków, pośpiechu, przeszkód, spotykających człowieka frustracji;
 • jest zdolny do osiągnięcia emocjonalnej równowagi i spokoju;
 • chętnie i szczerze akceptuje konieczność społecznej odpowiedzialności i branie na siebie zobowiązań;
 • umie ujawniać własną aktywność, ambicję, współzawodnictwo;
 • nie odczuwa nienawiści do ludzi o innych poglądach i stylu życia;
 • czuje się członkiem wspólnoty, w której żyje, umiejąc równocześnie wyzwalać się spod tyranii grupy i zachowywać w sposób indywidualny, zgodny z wbudowanym w siebie wzorem moralnym;
 • ma poczucie patriotyzmu;
 • jest przekonany, że działa w dziedzinie sztuki muzycznej z własnego wyboru, którego źródłem jest wewnętrzna potrzeba obcowania z muzyką;
 • potrafi przezwyciężać tremę, towarzyszącą występom, skupiając swoją uwagę na problemach artystycznych i strukturalnych utworu, a nie na reakcjach otoczenia;
 • odczuwa potrzebę podnoszenia własnych kompetencji zawodowych;

STRUKTURA SZKOŁY

POZIOM
GIMNAZJUM
OBOWIĄZKOWY
EGZAMIN
GIMNAZJALNY
(zewnętrzny
POZIOM
LICEUM
EGZAMIN
DYPLOMOWY
(wewnętrzny)
EGZAMIN
MATURALNY
(zewnętrzny
Klasa
I II III IV V VI
Ilość oddziałów
2 2 2 2 2 2

Jeżeli Twoja przeglądarka nie wczytuje plików PDF należy zainstalować odpowiedni dodatek lub pobrać manualnie plik plan wychowawczy.

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. F. Chopina

ul. Basztowa 6, 31-134 Kraków
tel: 12 422 20 23
fax: 12 421 62 92
e-mail: sekretariat@szkolamuzyczna.os.pl