sekcja teorii muzyki Stronę zmodyfikowano: 14.05.2018 - 22:34

10 OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O KOMPOZYTORACH
Życie i twórczość Krzysztofa Pendereckiego


III miejsce - Miriam Wójciak z klasy IV A (nauczyciel: Lidia Kućmierz)konkurs kompozytorski inspirowany twórczością Witolda Lutosławskiego Stronę zmodyfikowano: 17.03.2016 - 12:06

wersja do druku
regulamin
plakat

KONKURS KOMPOZYTORSKI
INSPIROWANY TWÓRCZOŚCIĄ WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGO

Witold Lutosławski

Regulamin:

I. Konkurs

 1. Organizatorem konkursu jest nauczycielka Sekcji Teorii - Paulina Załubska.
 2. Przedmiotem konkursu jest skomponowanie utworu inspirowanego twórczością Witolda Lutosławskiego na dowolny instrument solowy, duet lub kwartet smyczkowy.
 3. Czas trwania utworu od 3-7 minut.
 4. Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy uczniowie Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Krakowie.
 5. Skomponowane utwory powinny być zapisane w formie komputerowej. Rękopisy zostaną przyjęte tylko pod warunkiem czytelnego i schludnego zapisu.

II. Nagrody

 1. Kompozytorzy, których utwory otrzymają I Miejsce, II Miejsce, III Miejsce lub wyróżnienia otrzymają dyplomy oraz drobne upominki.
 2. Jury konkursu w miarę możliwości postara się o wykonanie nagrodzony prac.

III. Jury

 1. W skład Jury wchodzą:
  Anna Frączkiewicz
  Jolanta Machała
  Kazimierz Pyzik
  Paulina Załubska
  Sławomir Zubrzycki
 2. Jury zdecydować może o nie przyznaniu poszczególnych miejsc.
 3. Decyzje Jury są ostateczne.
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po feriach zimowych 2014.

III. Zgłoszenia

 1. Kompozycje należy składać w terminie do dnia 31.01.2014 nauczycielowi Pani Paulinie Załubskiej.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
 2. Kompozycje nie spełniające wymogów regulaminu nie będą rozpatrywane przez Jury.
 3. Niezbędne do wykonania materiały nutowe nagrodzonych utworów kompozytorzy zobowiązani są przygotować na tydzień przed koncertem.
 4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu konkursu jeżeli nastąpią okoliczności, których nie można przewidzieć - wypadki losowe.

REGULAMIN
KONKURSU SZKOLNEGO
na temat: Życie i twórczość Giuseppe Verdiego
dla uczniów Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia
im. F. Chopina, ul. Basztowa 6 w Krakowie

1. Konkurs organizowany jest przez Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II stopnia im. F. Chopina w Krakowie dla uczniów wszystkich klas, z okazji 200-setnej rocznicy urodzin Giuseppe Verdiego, przypadającej w dniu 10.10.2013.

2. Konkurs jest dwuetapowy.

3. I etap odbędzie się dnia 10.10.2013 dla wszystkich biorących udział w Konkursie, na jednej wyznaczonej lekcji, we wszystkich klasach jednocześnie.

4. Etap pierwszy polega na udzieleniu przez uczestników odpowiedzi w formie pisemnej, na pytania dotyczące faktów biograficznych, tj. imion i nazwisk, nazw i miejsc geograficznych oraz ważniejszych dat i tytułów dzieł.

5. Czas trwania I etapu może wynosić około połowę lekcji, jednak nie dłużej niż 25 minut.

6. Drugi etap odbędzie się w grudniu b.r. - termin zostanie osobno podany na szkolnej tablicy ogłoszeń. W II etapie uczestnicy będą musieli wykazać się wiedzą na temat twórczości kompozytora oraz rozpoznawać słuchowo fragmenty jego dzieł.

7. Czas trwania II etapu wynosi 1 godzinę lekcyjną i odbędzie się w auli szkolnej.

8. Przewiduje się jedną główną nagrodę oraz trzy kolejne miejsca nagrodzone oceną celujący, dopisaną do ocen w I semestrze z przedmiotów: literatura muzyczna lub historia muzyki.

9. Sugerowana literatura i nagrania - materiały dostępne w bibliotece szkolnej

* do I etapu:
- Mała Encyklopedia Muzyki PWN, hasło Verdi G.
- Ilustrowana Encyklopedia Muzyki MUZA, 2007, hasło Giuseppe Verdi s.408-409.
- Kolekcja "Muzyka klasyczna. Arcydzieła mistrzów", De Agostini - Polska 2008.
- Blog o Giuseppe Verdim dostępny pod adresem: www.giuseppeverdi.blog.onet.pl

* do II etapu:
- Verdi z serii Monografie Popularne PWM, Henryk Swolkień, PWM Kraków 1983.
- hasło z Wielkiej Encyklopedii Muzyki PWM, tom 11 (t-v) - Verdi (autor hasła A. Konieczny).
- dostępne nagrania całej twórczości G. Verdiego.

Rocznica jest okazją do zapoznania się młodzieży z twórczością operową G. Verdiego, która często gości w Operze Krakowskiej oraz wspomnienia i porównania przy sposobności twórczości innego wielkiego kompozytora - Ryszarda Wagnera, twórcę dramatu muzycznego, obchodzącego również rocznicę 200-lecia urodzin.


I Szkolny Kolędowy Konkurs Kompozytorski - 2012 r.

- pobierz plakat konkursu
- pobierz regulamin konkursu


Dotychczasowe osiągnięcia uczniów naszej szkoły w konkursach ogólnopolskich i regionalnych z kształcenia słuchu i harmonii2015 / 2016

XIII Regionalny Słuchowy Test Sprawnościowy

III wyróżnienie - Jagoda Kudlińska, uczennica kl. IIa (naucz. J. Machała)2014 / 2015

VII Ogólnopolski Konkurs Czytania Nut Głosem dla szkół muzycznych II stopnia

III miejsce - Judyta Kluza, ucz. Kl. VIb (nauczyciel J. Machała)


XII Regionalny Słuchowy Test Sprawnościowy

I miejsce – Konrad Zapotoczny, uczeń kl. IVa, (naucz. M. Niemczyk)
III miejsce – Judyta Kluza, uczennica kl. VIb, (naucz.J. Machała)2013 / 2014

VI Ogólnopolski Konkurs Czytania Nut Głosem dla szkół muzycznych II st.

wyróżnienia: Agnieszka Kaczmarczyk, uczennica kl. VIa (naucz. M. PIntal)
Judyta Kluza, uczennica kl. Va (naucz. J. Machała)


XI Regionalny Słuchowy Test Sprawnościowy

II miejsce – Konrad Zapotoczny, uczeń kl. IIIa, naucz. M. Niemczyk
Wyróżnienie – Bartosz Staniszewski, uczeń kl. VIb, naucz. M. Marczyk2012 / 2013

X Regionalny Słuchowy Test Sprawnościowy

wyróżnienie – Konrad Zapotoczny, uczeń kl. IIa, (naucz. M. Niemczyk)2011 / 2012

III Ogólnopolski Konkurs Czytania Nut Głosem dla szkół muzycznych II st.

wyróżnienie - Anna Korczyńska, uczennica kl. VIa (naucz. Elżbieta Marczyk)


VIII Regionalny Słuchowy Test Sprawnościowy

III miejsce - Szymon Nehring, uczeń kl. IVa (naucz. Elżbieta Marczyk)


IX Regionalny Słuchowy Test Sprawnościowy

I miejsce – Michał Krakowski, uczeń kl. VIa (naucz. E. Miśkowicz)2009 / 2010

II Ogólnopolski Konkurs Czytania Nut Głosem dla szkół muzycznych II st.

III miejsce - Ada Dobrowolska, uczennica kl. IIb (naucz. Ewa Hryniewicka)
wyróżnienie - Emilia Kostrzewa, uczennica kl. VIa (naucz. Anna Frączkiewicz - Płaneta)


VII Regionalny Słuchowy Test Sprawnościowy

II miejsce - Michał Krakowski, uczeń kl. Va (naucz. Jolanta Machała)
III miejsce - Emilia Kostrzewa, uczennica kl. VIa (naucz. Anna Frączkiewicz - Płaneta)2008 / 2009

I Ogólnopolski Konkurs Czytania Nut Głosem dla szkół muzycznych II st.

Wyróżnienie:
Emilia Kostrzewa2007 / 2008

IV Ogólnopolski Konkurs Solfeżowy, Bielsko-Biała

I miejsce - Piotr Kosiński


V Regionalny Konkurs Czytania Nut Głosem
II miejsce - Izabela Berdy
wyróżnienie:
Emilia Kostrzewa2006 / 2007

IV Regionalny Słuchowy Test Sprawnościowy
I miejsce - Tomasz Próchnicki


I V Regionalny Konkurs Czytania Nut Głosem
I miejsce - Tomasz Próchnicki
III miejsce - Agata Kucz2005 / 2006

III Regionalny Słuchowy Test Sprawnościowy (2005/6)
II wyróżnienie - Izabela Berdy
III wyróżnienie - Natalia Ogorzelska2004 / 2005

Makroregionalny Konkurs Harmoniczny, Łódź

laureaci I części:
Joanna Macheta
Jacek Serafin


II Regionalny Konkurs Czytania Nut Głosem
I miejsce - Joanna Zdebska
II miejsce - Grzegorz Brajner
wyróżnienie:
Izabela Berdy
Regina Szlachta2003 / 2004

I Regionalny Konkurs Czytania Nut Głosem (2003/4)
I miejsce - Weronika Rychlik
II miejsce - Dominika Olszewska
III miejsce - Martyna Staśto


I Regionalny Słuchowy Test Sprawnościowy (2003/4)
II miejsce - Bartłomiej Staniak


Marczyk Elżbieta
Frączkiewicz - Płaneta Anna
Galicka Małgorzata
Hampel Marek
Hryniewicka Ewa
Kolaska Marceli
Kućmierz Lidia -
Mączyńska Ewa
Miśkowicz Ewa
Niemczyk Małgorzata
Opolska-Targosz Bogusława
Pilarz-Bobrowska Magdalena
Pintal Malgorzata
Pyzik Kazimierz
Rolka Kinga
Stępniewska Katarzyna
Tomera-Chmiel Ilona
Wolińska Alicja
Załubska Paulina
Zielińska Maria

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. F. Chopina

ul. Basztowa 6, 31-134 Kraków
NIP: 6761708632

tel: 12 422 20 23; fax: 12 421 62 92
e-mail: sekretariat@szkolamuzyczna.os.pl