konkurs pianistyczny im. I. Rolanowskiej - 2018 r. Stronę zmodyfikowano: 25.10.2018 - 22:15

Regulamin XI Konkursu Pianistycznego im. Ireny Rolanowskiej 8-9. 12. 2018 r.

1. XI Konkurs Pianistyczny im. Ireny Rolanowskiej organizowany jest przez Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II st. im. F. Chopina w Krakowie. Współorganizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Pro Musica Humana.

2. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas V - VII szkół muzycznych I st. lub ogólnokształcących szkół muzycznych I st. oraz klas I - VI szkół muzycznych II st. lub ogólnokształcących szkół muzycznych II st. Uczniowie młodsi mogą brać udział w konkursie pod warunkiem realizacji programu grupy wiekowo wyższej.

3. Szkołę może reprezentować dowolna liczba uczniów.

4. Warunkiem zakwalifikowania do Konkursu jest przesłanie karty zgłoszeniowej, oświadczenia woli oraz wpłata w wysokości 70 zł. na konto:

Stowarzyszenie PRO MUSICA HUMANA
ul. Basztowa 6,
31-134 Kraków

25 1750 0012 0000 0000 3994 8133
Raiffeisen Bank Polska S.A
tytuł przelewu "darowizna"

5. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie opłata nie podlega zwrotowi.

6. Zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty prosimy przesyłać do 23.11.2018 r. na adres:

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st.
im. F. Chopina
ul. Basztowa 6,
31-134 Kraków

7. Konkurs jest jednoetapowy i otwarty dla publiczności.

8. Uczestnicy wystąpią w trzech grupach wiekowych:

 • I gr. klasy V, VI st. I (5 - 6 rok nauki gry na fortepianie)
 • II gr. klasy VII OSM I st, i I, II, III st. II (7 - 9 rok nauki gry na fortepianie)
 • III gr. klasy IV, V, VI st. II (10 - 12 rok nauki gry na fortepianie)

9. Przesłuchania odbywać się będą w dniach 8 – 9.12 2018 r. w Auli im. I. Rolanowskiej Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. F. Chopina w Krakowie. Szczegółowy harmonogram będzie dostępny na stronie szkoły www.szkolamuzyczna.os.pl od 3 XII 2018 r.

10. Uczestnicy podczas przesłuchań wystąpią w kolejności alfabetycznej (od litery A).

11. Przesłuchania konkursowe ocenia Jury powołane przez organizatora. Obrady Jury są tajne a decyzje niepodważalne.

12. Dla laureatów przewidywane są nagrody i wyróżnienia.

13. Jury może przyznać Grand Prix dla indywidualności Konkursu.

14. Nagrodzeni uczestnicy zobowiązani są do wystąpienia na Koncercie Laureatów z programem ustalonym przez Jury.

15. Wszyscy uczestnicy konkursu i ich nauczyciele otrzymują dyplomy uczestnictwa.

16. Uczestnicy przyjeżdżają i przebywają w czasie konkursu na własny koszt.

17. Z powodów obiektywnych mogą ulec zmianie terminy rozpoczęcia i zakończenia konkursu.

18. Szczegółowe informacje będą udostępnione na stronie internetowej szkoły - www.szkolamuzyczna.os.pl - w aktualnościach oraz na stronie sekcji klawiszowej.

19. Wszelkie zapytania prosimy kierować do p. Bożeny Dobrowolskiej - koordynatora konkursu (nr tel.: 506 323 768 lub poprzez sekretariat szkoły: 12 422 20 23).


Program

Grupa I (klasy V, VI - I st)

 1. Utwór polifoniczny
 2. Forma klasyczna (sonata lub sonatina lub wariacje lub rondo klasyczne)
 3. Utwór kantylenowy

Grupa II (klasy VII, VIII OSM, klasy I, II, III - II st.) - czas trwania: 10 - 15 minut

 1. W. A. Mozart - dowolnie wybrane wariacje lub allegro sonatowe z dowolnie wybranej sonaty
 2. F. Chopin - nokturn lub walc lub impromptu lub polonez do wyboru
 3. Utwór dowolny, lub cykl utworów, do wyboru kandydata

Grupa III (klasy IV, V, VI - II st.) - czas trwania: 15 - 20 minut

 1. J.S. Bach - preludium i fuga lub dwie kontrastujące części suity lub partity
 2. Allegro sonatowe z sonaty klasycznej lub romantycznej, lub wariacje klasyczne, lub wariacje romantyczne
 3. Etiuda wirtuozowska

Pobierz:

- kartę zgłoszeniową

- oświadczenie woli

- regulamin konkursu

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. F. Chopina

ul. Basztowa 6, 31-134 Kraków
NIP: 6761708632

tel: 12 422 20 23; fax: 12 421 62 92
e-mail: sekretariat@szkolamuzyczna.os.pl