Rada Rodziców Stronę zmodyfikowano: 23.10.2016 - 12:43


Szanowni Państwo

w dniu 27.09.2016 odbyło się pierwsze spotkanie Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/17.
Podczas spotkania powołano Prezydium Rady Rodziców oraz Komisję Rewizyjną w składzie jak poniżej:

Przewodnicząca - Małgorzata Sobczak
V-ce Przewodnicząca - Joanna Niewiadomska
Sekretarz - Barbara Sosnowska-Wojas
Skarbnik - Anna Kędzior
Komisja Rewizyjna - Barbara Laskowska
Komisja Rewizyjna - Aleksandra WójcikSzanowni Państwo!

Przypominamy, że w listopadzie 2013 r. nastąpił podział wpływających funduszy na tzw.:
- Fundusz Muzyczny (finansujący wszelkiego rodzaju akcje muzyczne) - 5,00 złotych/miesięcznie (50,00 złotych za cały rok) obligatoryjnie od każdego ucznia
oraz
- Radę Rodziców (fundusz finansujący uczniów) - 15,00 złotych/miesięcznie (150,00 złotych za cały rok)

KAŻDA ZŁOTÓWKA SIĘ LICZY! Zatem postarajmy się w miarę swoich możliwości wypełnić to zobowiązanie i tym samym wspomóc działania na rzecz szkoły i uczniów.

Wpłaty można dokonać bezpośrednio na konto, u skarbników klasy lub bezpośrednio do Skarbnika Rady Rodziców P. Anny Kędzior przed i po zebraniach (na terenie szkoły w każdy wtorek, środę i czwartek – pytać na portierni).


Numer konta Rady Rodziców:
PKO BP I Oddz. Kraków nr: 30 1020 2892 0000 5402 0015 5986

Rada Rodziców finansuje wiele przedsięwzięć, w których biorą udział nasi uczniowie i takich dla uczniów. O działalności Rady Rodziców i podjętych ustaleniach możecie się Państwo dowiedzieć od swoich łączników klasowych, jak również zapraszam na zebrania Rady Rodziców, które mają formę otwartą i odbywają się zawsze pół godziny przed zebraniami klasowymi.


Z poważaniem - Małgorzata Sobczak
Przewodnicząca Rady RodzicówSzanowni Państwo!

Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o dokonywanie wpłat na potrzeby naszych dzieci finansowane przez Radę Rodziców. Wieloletnie rozmowy i doświadczenie innych szkół muzycznych skłania nas do przedstawienia poniższej propozycji. Proponujemy wpłaty w wysokości 20 złotych na miesiąc (można wpłacać miesięcznie lub w dowolnych ratach). KAŻDA ZŁOTÓWKA BĘDZIE CENNA!

Wpłaconą kwotę zamierzamy podzielić na:

  • Fundusz Muzyczny - 5,- złotych (finansujący wszelkiego rodzaju akcje muzyczne)
  • oraz Radę Rodziców - 15,- złotych (fundusz finansujący uczniów).

Prosimy o wyrażenie swojej opinii na temat naszej propozycji (kontakt: msobczak4@onet.eu).

Będziemy wdzięczni za współpracę, opinię i wszelkie uwagi.

Na stronie internetowej szkoły: www.szkolamuzyczna.os.pl w zakładce Rada Rodziców znajdą Państwo m.in. regulamin Rady Rodziców, sprawozdanie finansowe za rok 2012/2013 oraz podzakładkę Aktualności, na której będą zamieszczane wszelkie bieżące informacje. Zachęcamy do zapoznawania się z tymi wiadomościami a także do przekazywania nam wszelkich uwag, propozycji i wniosków.

Z wyrazami szacunku:
Prezydium Rady Rodziców


Rada Rodziców Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st.
im. Fryderyka Chopina w Krakowie
w roku szkolnym 2016 / 2017


Numer konta Rady:
PKO BP I Oddz. Kraków nr: 30 1020 2892 0000 5402 0015 5986


Rada Rodziców

Małgorzata Sobczak – Przewodnicząca
Joanna Niewiadomska – V-ce Przewodnicząca
Barbara Sosnowska-Wojas – Sekretarz
Anna Kędzior – Skarbnik

Komisja rewizyjna:

Barbara Laskowska
Aleksandra Wójcik


Jeżeli Twoja przeglądarka nie wczytuje plików PDF należy zainstalować odpowiedni dodatek lub pobrać manualnie plik regulamin Rady Rodziców.


Szanowni Państwo.

Przedstawiamy poniżej plan działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2016 / 2017.

Zgodnie z § 6 1. Regulaminu Rady Rodziców POSM II st. im. F. Chopina w Krakowie Rada gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców. Planowana kwota wpływów zależy więc tylko od Państwa życzliwości i zrozumienia potrzeb szkoły i uczniów. Serdecznie dziękujemy za wszystkie wpłaty.

Proponujemy wpłaty w wysokości 20 złotych miesięcznie lub w innych dowolnych ratach. Kwotę tę zamierzamy podzielić od tego roku szkolnego na dwa fundusze:
1. FUNDUSZ MUZYCZNY (w wysokości 5 zł miesięcznie - opłata obowiązująca od każdego ucznia)
2. RADA RODZICÓW (w wysokości 15 zł miesięcznie)

Prosimy o przekazywanie uwag i wniosków związanych z wydatkowaniem naszych wspólnych funduszy.

Z wyrazami szacunku.
Małgorzata Sobczak - Przewodnicząca Rady Rodziców
Anna Kędzior - skarbnik Rady Rodziców


Plan pracy
Rady Rodziców POSM II st. im. Fryderyka Chopina w Krakowie
na rok 2016 / 2017

Zadania:

1. Współpraca z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim w zakresie:
           a) realizacji szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki;
      b) rozwiązywania bieżących problemów w zakresie pomocy materialnej oraz spraw organizacyjnych i dotyczących wyposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne.
2. Współpraca z rodzicami uczniów w sprawach związanych z realizacją zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych Szkoły oraz zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.
3. Współpraca ze Stowarzyszeniem Pro Musica Humana.

Konto Rady Rodziców:
PKO BP I Oddz. Kraków nr: 30 1020 2892 0000 5402 0015 5986.Szanowni Państwo.

Zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o przychylność i dokonywanie wpłat na działalność Rady Rodziców. Zebrane środki są przeznaczane na istotne potrzeby uczniów i szkoły. Proponujemy wpłaty w wysokości 20 złotych miesięcznie (ewentualnie w innej wysokości, odpowiedniej dla Państwa) lub w innych dowolnych ratach.

Wpłaty można dokonać na numer konta bankowego:

30 1020 2892 0000 5402 0015 5986

lub za pośrednictwem skarbników klasowych. Wpłaty będzie przyjmował także skarbnik Rady Rodziców - Anna Kędzior - w dniach planowych zebrań wychowawców z rodzicami (informacja na portiernii).

Przypominamy, że zgodnie z nowym Regulaminem Rady Rodziców każda klasa może otrzymać dofinansowanie do organizowanej wycieczki w wysokości 20% dokonanych przez rodziców danego oddziału wpłat, dotyczy to tylko oddziałów, w których 80% rodziców dokonało tych wpłat.

Ponadto należy pamiętać, że pomoc finansowa w zakresie wyjazdów na przesłuchania nie dotyczy uczniów, których rodzice nie wpłacili składek na konto Rady Rodziców.

Z wyrazami szacunku:

Anna Kędzior - Skarbnik Rady Rodziców i Małgorzata Sobczak - Przewodnicząca Rady Rodziców


Sprawozdanie finansowe z działalności Rady Rodziców za rok szkolny 2015 / 2016

Poprzednie sprawozdania

2014 / 2015

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. F. Chopina

ul. Basztowa 6, 31-134 Kraków
tel: 12 422 20 23
fax: 12 421 62 92
e-mail: sekretariat@szkolamuzyczna.os.pl