Rada Rodziców Stronę zmodyfikowano: 29.12.2017 - 23:25


Szanowni Państwo

w dniu 17.11.2017 r. odbyło się drugie spotkanie Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/18.

Podczas niego poruszono m.in.:
      a) - temat bezpieczeństwa uczniów w obliczu słabej widoczności na drodze
      b) oraz kwestie związane z zajęciami i warsztatami ruchowymi dla młodzieży


Szanowni Państwo!

w dniu 26.09.2017 r. odbyło się pierwsze spotkanie Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/18.

Podczas spotkania powołano Prezydium Rady Rodziców w składzie jak poniżej:

Przewodnicząca - Małgorzata Sobczak
V-ce Przewodnicząca - Joanna Niewiadomska
Sekretarz - Barbara Sosnowska-Wojas
Skarbnik - Anna Kędzior

oraz Komisję Rewizyjną:
Komisja Rewizyjna - Barbara Laskowska
Komisja Rewizyjna - Aleksandra Wójcik

Przedstawiono również sprawozdanie z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017, w tym sprawozdanie finansowe (w zakładce Sprawozdanie finansowe) oraz omówiono zakres działalności na bieżący rok szkolny.

Został również przedstawiony projekt regulaminu przyznawania bezpłatnych posiłków (w ramach dożywiania).

Uchwałą nowo powołanej Rady Rodziców postanowiono dofinansować wycieczkę do Wrocławia zorganizowaną przez szkołę dla najlepszej klasy gimnazjalnej i uczniów klas I-III z wysoką średnią.


Rada Rodziców Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st.
im. Fryderyka Chopina w Krakowie
w roku szkolnym 2017 / 2018


Numer konta Rady:
PKO BP I Oddz. Kraków nr: 30 1020 2892 0000 5402 0015 5986


Rada Rodziców

Małgorzata Sobczak – Przewodnicząca
Iza Kubowicz-Nowak – V-ce Przewodnicząca
Barbara Sosnowska-Wojas – Sekretarz
Anna Kędzior – Skarbnik

Komisja rewizyjna:

Piotr Pawłowicz
Artur Wosik


Jeżeli Twoja przeglądarka nie wczytuje plików PDF należy zainstalować odpowiedni dodatek lub pobrać manualnie plik regulamin Rady Rodziców.


Szanowni Państwo.

Przedstawiamy poniżej plan działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2017 / 2018.

Zgodnie z § 6 1. Regulaminu Rady Rodziców POSM II st. im. F. Chopina w Krakowie Rada gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców. Planowana kwota wpływów zależy więc tylko od Państwa życzliwości i zrozumienia potrzeb szkoły i uczniów. Serdecznie dziękujemy za wszystkie wpłaty.

Przypominamy, że nastąpił podział wpływających funduszy na tzw.:
- Fundusz Muzyczny (finansujący wszelkiego rodzaju akcje muzyczne) - 5,00 złotych/miesięcznie (50,00 złotych za cały rok) opłata obowiązująca od każdego ucznia
oraz
- Radę Rodziców (fundusz finansujący uczniów) - 15,00 złotych/miesięcznie (150,00 złotych za cały rok)

Ustalone wpłaty w wysokości 20 złotych miesięcznie lub w innych dowolnych ratach można dokonać bezpośrednio na konto, u skarbników klasy lub bezpośrednio do Skarbnika Rady Rodziców P. Anny Kędzior przed i po zebraniach za wychowawcami oraz w dniach wtorek, środa, czwartek na terenie szkoły (pytać na portierni).


Konto Rady Rodziców:
PKO BP I Oddz. Kraków nr: 30 1020 2892 0000 5402 0015 5986

Rada Rodziców finansuje wiele przedsięwzięć, w których biorą udział nasi uczniowie i takich dla uczniów. O działalności Rady Rodziców i podjętych ustaleniach możecie się Państwo dowiedzieć od swoich łączników klasowych, jak również zapraszamy na zebrania Rady Rodziców, które mają formę otwartą i odbywają się zawsze pół godziny przed zebraniami klasowymi.

Prosimy o przekazywanie uwag i wniosków związanych z wydatkowaniem naszych wspólnych funduszy.


Z wyrazami szacunku.
Małgorzata Sobczak - Przewodnicząca Rady Rodziców
Anna Kędzior - Skarbnik Rady Rodziców

Plan pracy
Rady Rodziców POSM II st. im. Fryderyka Chopina w Krakowie
na rok 2017 / 2018

Zadania:

1. Współpraca z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim w zakresie:
           a) realizacji szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki;
           b)rozwiązywania bieżących problemów w zakresie pomocy materialnej oraz spraw organizacyjnych i dotyczących wyposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne.
2. Współpraca z rodzicami uczniów w sprawach związanych z realizacją zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych Szkoły oraz zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.
3. Współpraca ze Stowarzyszeniem Pro Musica Humana.


Regulamin Rady Rodziców § 6 i § 7.Szanowni Państwo.

Jak zawsze zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o przychylność i dokonywanie wpłat na działalność Rady Rodziców. Zebrane środki są przeznaczane na istotne potrzeby uczniów i szkoły. W minionych latach ustaliliśmy wspólnie z przedstawicielami poszczególnych klas wpłatę w wysokości 20 złotych miesięcznie (ewentualnie w innej wysokości, odpowiedniej dla Państwa) lub w innych dowolnych ratach.

Wpłaty można dokonać:
1) na numer konta bankowego:
30 1020 2892 0000 5402 0015 5986
2) za pośrednictwem skarbników klasowych
3) wpłaty będzie przyjmował także skarbnik Rady Rodziców - Anna Kędzior (przedstawicielka klasy 6 b) - w dniach planowych zebrań wychowawców z rodzicami.


Z wyrazami szacunku:
Małgorzata Sobczak - Przewodnicząca Rady Rodziców


Ps.
Poniżej przedstawiam Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców za rok szkolny 2016/2017, opracowane przez P. Annę Kędzior i przedstawione przedstawicielom klas na pierwszym zebraniu Rady Rodziców we wrześniu 2017 r.


Sprawozdanie finansowe z działalności Rady Rodziców za rok szkolny 2016 / 2017

Poprzednie sprawozdania

2015 / 2016
2014 / 2015

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. F. Chopina

ul. Basztowa 6, 31-134 Kraków
tel: 12 422 20 23
fax: 12 421 62 92
e-mail: sekretariat@szkolamuzyczna.os.pl