Rada Rodziców Stronę zmodyfikowano: 13.11.2018 - 21:24


Szanowni Państwo,

w dniu 25.09.2018 r. odbyło się pierwsze spotkanie Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/19. Podczas spotkania powołane zostało nowe Prezydium Rady Rodziców w składzie:
przewodnicząca - Iza Kubowicz-Nowak;
v-ce przewodnicząca - Dominika Mazur;
sekretarz - Barbara Szczepankiewicz;
skarbnik - Aleksandra Wójcik.


Przedstawione zostało sprawozdanie z działalności Rady Rodziców za rok ubiegły rok szkolny, w tym sprawozdanie finansowe.

Decyzją Rady Rodziców utrzymana została wysokość składki z poprzednich lat:
- 5,00 zł/miesiąc (50,00 zł/rok) Fundusz Muzyczny (finansujący wszelkiego rodzaju akcje muzyczne), opłata obowiązująca od każdego ucznia;
- oraz 15,00 zł/miesiąc (150,00 zł/rok) Rada Rodziców (fundusz finansujący uczniów).


Składki można wpłacać w ratach lub w całości, gotówką po zebraniach (najchętniej za pośrednictwem skarbników klasowych) lub przelewem na konto Rady Rodziców:
PKO BP I Oddz. Kraków nr 30 1020 2892 0000 5402 0015 5986.


Rada Rodziców utrzymała również dotychczasową politykę wspierania uczniów.

W ciągu pierwszego miesiąca działalności udało nam się:
- współfinansować wraz ze Stowarzyszeniem Pro Musica Humana wyjazd do Wrocławia dla najlepszej klasy gimnazjalnej i najlepszych uczniów z pozostałych klas (19.10, sfinansowano bilety na koncert Drzewo życia Beethoven i Maksymiuk w Narodowym Forum Muzyki oraz do Ogrodu Zoologicznego);
- zakupić apaszki i muszki dla szkolnej orkiestry (po raz pierwszy użyte podczas koncertu wieńczącego wymianę ze słoweńskim Instytutem św. Stanisława z Lubljany, który odbył się w Kościele Miłosierdzia Bożego 13.10);
- dofinansować podróż grupy rytmiczek na warsztaty do Łodzi (28.09, większość kosztów pokryło Stowarzyszenie Pro Musica Humana);
- kontynuować współpracę z bufetem szkolnym w ramach dożywiania najbardziej potrzebujących uczniów szkoły.


Mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się jak najowocniej pracować na rzecz uczniów Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Fryderyka Chopina w Krakowie.


Z poważaniem,
Prezydium Rady Rodziców


Rada Rodziców Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st.
im. Fryderyka Chopina w Krakowie
w roku szkolnym 2018 / 2019


Numer konta Rady:
PKO BP I Oddz. Kraków nr: 30 1020 2892 0000 5402 0015 5986Rada Rodziców

Iza Kubowicz-Nowak – Przewodnicząca
Dominika Mazur – V-ce Przewodnicząca
Barbara Szczepankiewicz – Sekretarz
Aleksandra Wójcik – Skarbnik


Komisja rewizyjna:

p. Małgorzata Sułkowska
p. Artur Wosik


Jeżeli Twoja przeglądarka nie wczytuje plików PDF należy zainstalować odpowiedni dodatek lub pobrać manualnie plik regulamin Rady Rodziców.


Szanowni Państwo.

Przedstawiamy poniżej plan działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2017 / 2018.

Zgodnie z § 6 1. Regulaminu Rady Rodziców POSM II st. im. F. Chopina w Krakowie Rada gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców. Planowana kwota wpływów zależy więc tylko od Państwa życzliwości i zrozumienia potrzeb szkoły i uczniów. Serdecznie dziękujemy za wszystkie wpłaty.

Przypominamy, że nastąpił podział wpływających funduszy na tzw.:
- Fundusz Muzyczny (finansujący wszelkiego rodzaju akcje muzyczne) - 5,00 złotych/miesięcznie (50,00 złotych za cały rok) opłata obowiązująca od każdego ucznia
oraz
- Radę Rodziców (fundusz finansujący uczniów) - 15,00 złotych/miesięcznie (150,00 złotych za cały rok)

Ustalone wpłaty w wysokości 20 złotych miesięcznie lub w innych dowolnych ratach można dokonać bezpośrednio na konto, u skarbników klasy lub bezpośrednio do Skarbnika Rady Rodziców P. Anny Kędzior przed i po zebraniach za wychowawcami oraz w dniach wtorek, środa, czwartek na terenie szkoły (pytać na portierni).


Konto Rady Rodziców:
PKO BP I Oddz. Kraków nr: 30 1020 2892 0000 5402 0015 5986

Rada Rodziców finansuje wiele przedsięwzięć, w których biorą udział nasi uczniowie i takich dla uczniów. O działalności Rady Rodziców i podjętych ustaleniach możecie się Państwo dowiedzieć od swoich łączników klasowych, jak również zapraszamy na zebrania Rady Rodziców, które mają formę otwartą i odbywają się zawsze pół godziny przed zebraniami klasowymi.

Prosimy o przekazywanie uwag i wniosków związanych z wydatkowaniem naszych wspólnych funduszy.


Z wyrazami szacunku.
Małgorzata Sobczak - Przewodnicząca Rady Rodziców
Anna Kędzior - Skarbnik Rady Rodziców

Plan pracy
Rady Rodziców POSM II st. im. Fryderyka Chopina w Krakowie
na rok 2017 / 2018

Zadania:

1. Współpraca z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim w zakresie:
           a) realizacji szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki;
           b)rozwiązywania bieżących problemów w zakresie pomocy materialnej oraz spraw organizacyjnych i dotyczących wyposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne.
2. Współpraca z rodzicami uczniów w sprawach związanych z realizacją zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych Szkoły oraz zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.
3. Współpraca ze Stowarzyszeniem Pro Musica Humana.


Regulamin Rady Rodziców § 6 i § 7.Szanowni Państwo.

Jak zawsze zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o przychylność i dokonywanie wpłat na działalność Rady Rodziców. Zebrane środki są przeznaczane na istotne potrzeby uczniów i szkoły. W minionych latach ustaliliśmy wspólnie z przedstawicielami poszczególnych klas wpłatę w wysokości 20 złotych miesięcznie (ewentualnie w innej wysokości, odpowiedniej dla Państwa) lub w innych dowolnych ratach.

Wpłaty można dokonać:
1) na numer konta bankowego:
30 1020 2892 0000 5402 0015 5986
2) za pośrednictwem skarbników klasowych
3) wpłaty będzie przyjmował także skarbnik Rady Rodziców - Anna Kędzior (przedstawicielka klasy 6 b) - w dniach planowych zebrań wychowawców z rodzicami.


Z wyrazami szacunku:
Małgorzata Sobczak - Przewodnicząca Rady Rodziców


Ps.
Poniżej przedstawiam Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców za rok szkolny 2016/2017, opracowane przez P. Annę Kędzior i przedstawione przedstawicielom klas na pierwszym zebraniu Rady Rodziców we wrześniu 2017 r.


Sprawozdanie finansowe z działalności Rady Rodziców za rok szkolny 2016 / 2017

Poprzednie sprawozdania

2015 / 2016
2014 / 2015

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. F. Chopina

ul. Basztowa 6, 31-134 Kraków
NIP: 6761708632

tel: 12 422 20 23; fax: 12 421 62 92
e-mail: sekretariat@szkolamuzyczna.os.pl