aktualności Dzisiaj jest: 03-06-2020 r. - do wakacji zostało tylko 23 dni !

Odpowiadając na oczekiwania społeczności szkolnej w zakresie rozwoju kultury komunikacji w naszym środowisku przystąpiliśmy do współpracy z firmą SIG Sp. z o.o. Jej efektem jest program rozwojowy obejmujący cykl warsztatów dla nauczycieli i uczniów oparty o metodologię Ról zespołowych - Belbina®. Nasza szkoła jest jedną z nielicznych placówek edukacyjnych w Polsce, które podjęły się systemowych rozwiązań w zakresie kultury komunikacji.

SIG o współpracy z POSM:
- rozwój i społeczna odpowiedzialność biznesu
- współpraca SIG z Państwową Szkołą Muzyczną

Rekrutacja

Wszystkich kandydatów prosimy o przesłanie nagrań z przygotowanym repertuarem na egzamin wstępny do dnia 10 czerwca 2020. Szczegółowe informacje w zakładce rekrutacja oraz w rozwinięciu tej wiadomości.

czytaj dalej

Dodano 2020. 05. 25; 00:31


WAŻNE INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
3. Rodzic / Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
[...]

czytaj dalej

Dodano 2020. 05. 22; 23:31


Szanowni Rodzice i Kandydaci

Mam nadzieję, że dbając o siebie pozostajecie w domu, a kształcenie zdalne pozwala cieszyć się bliskością rodziny i również rozwija nas w poznawaniu nowych możliwości technologicznych.

Mogę zapewnić Państwa, że w naszych decyzjach uwzględnimy trudne warunki życia i pracy w czasie nauczania zdalnego i rozumiemy obawy z tym związane. Mam nadzieję, że uda się znaleźć taki sposób weryfikacji umiejętności uczniów, który wykaże ich talent i muzykalność i da możliwość dalszego rozwoju pasji w naszej szkole. Terminy rekrutacji się zbliżają, ale pomimo izolacji, chcielibyśmy otrzymać ważne informacje o kandydatach do naszej szkoły.

Na stronie szkoły w zakładce rekrutacja będą umieszczone szczegółowe informacje. Tam też pojawi się kwestionariusz oraz druk do wypełnienia online z opisem dotychczasowego kształcenia muzycznego (która szkoła, ile lat nauki, jaki instrument itp.) i informacjami o programie przygotowanym na egzamin wstępny. Dokumenty należy przesłać do 20 kwietnia 2020 r. na adres: sekretariat@szkolamuzyczna.os.pl.

W razie jakichkolwiek pytań i problemów prosimy o kontakt mailowy pod adresem: sekretariat@szkolamuzyczna.os.pl

Dodano 2020. 04. 01; 11:30


KOMUNIKAT Centrum Edukacji Artystycznej

w sprawie możliwości prowadzenia na terenie szkoły artystycznej innych działań niż związanych z opieką, dydaktyką i wychowaniem

W związku z kierowanymi do Centrum pytaniami odnośnie możliwości prowadzenia na terenie szkoły lub placówki innych działań niż dydaktyka, opieka lub wychowanie, w postaci np. umożliwienia uczniom ćwiczenia gry na instrumentach na terenie szkoły, Centrum Edukacji Artystycznej informuje, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, nie ma takiej możliwości. Przypominamy, że uczeń na terenie szkoły zawsze musi pozostawać pod opieką lub nadzorem pracownika pedagogicznego szkoły, co z uwagi na obowiązujące przepisy prawa jest aktualnie niemożliwe.
Przypominamy, że niestosowanie się lub niewdrożenie procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi może podlegać odpowiedzialności karnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.).

Centrum Edukacji Artystycznej

Dodano 2020. 03. 24; 20:31


Drodzy Uczniowie i Rodzice

W ostatnich dniach bardzo intensywnie pracujemy nad wdrożeniem nauczania zdalnego w naszej szkole. Większość naszych pedagogów już prowadzi swoje zajęcia online i pozostaje w kontakcie z uczniami. Wszyscy intensywnie szkolimy się w zakresie stosowania nowych technologii w tej ekstremalnie trudnej sytuacji, w której nagle wszyscy się znaleźliśmy. Liczymy na to, że w kolejnych dniach nasza nowa strategii nauczania zostanie w pełni i sukcesem wdrożona.
Bardzo prosimy Uczniów o pozostawanie w ścisłym kontakcie z wychowawcami klas oraz pedagogami instrumentu głównego. Prosimy o zgłaszanie im wszelkich problemów i przeszkód jakie możecie napotkać w dostępie do nowych narzędzi edukacyjnych.

Rodziców prosimy o pomoc organizacyjną w domowej pracy uczniów.

Wszystkich Państwa prosimy o cierpliwość, wyrozumiałość i wsparcie.

Bardzo prosimy o bieżące śledzenie informacji w dzienniku Librus i na stronie internetowej szkoły.

Do dyspozycji Uczniów i Rodziców pozostaje pedagog i psycholog szkolny (informacje w Librusie)

Wszystkim Państwu życzymy dużo zdrowia i pogody ducha na ten trudny czas.


Dyrekcja POSM II st.

Dodano 2020. 03. 23; 13:31


<< wstecz 1 2 3 4 dalej >>

Powered by CuteNews

partnerzy i sponsorzy szkoły

Fundacja Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej
Fundacja Wspierania Edukacji Młodzieży WiejskiejStowarzyszenie
"Pro Musica Humana"Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. F. Chopina

ul. Basztowa 6, 31-134 Kraków
NIP: 6761708632

tel: 12 422 20 23; fax: 12 421 62 92
e-mail: sekretariat@szkolamuzyczna.os.pl