sekcja instrumentów klawiszowych Stronę zmodyfikowano: 30.06.2017 - 10:50

Lista Laureatów IX Krakowskiego Konkursu Młodych Organistów:

I nagroda
Piotr Matejek (Kraków, ASM II st. im. Ks. Kard. F. Macharskiego, mgr Aleksandra Gawlik)

II nagroda
Szymon Jarzyna (Rybnik, PSM I i II st. im. K. i A.Szafranków, mgr Elżbieta Włosek-Żurawiecka)

III nagroda
Michał Greszta (Zamość, PSM I i II st. im. K. Szymanowskiego, mgr Tomasz Bębenek)


Wyróżnienia:
Mateusz Goniowski (Gliwice, DSO II st., dr Mariola Brzoska)
Józef Lach (Bielsko-Biała, DSO, SM IIst., mgr Urszula Jasiecka-Bury)

Wyniki VIII Konkursu Pianistycznego im. Ireny Rolanowskiej

Grupa I

I nagroda ex aequo
Jonasz Kluza (OSM I st. im. J Paderewskiego w Krakowie, naucz. Maria Wyroba)
Bartłomiej Ślimak (ZPSM im. M. Karłowicza w Krakowie, naucz. Izabela Grzybek)

Wyróżnienie
Alicja Lechowicz (PSM I st. w Brzesku, naucz. Sabina Cebula)

Grupa II

I nagroda
Maria Moliszewska (ZPSM im. M. Karłowicza w Krakowie, naucz. Dorota Moliszewska)
II nagrody nie przyznano
III nagroda
Miriam Wójciak (PSM I i II st. im. F. Chopina w Nowym Targu, naucz. Agnieszka Derebas)

Wyróżnienia
Julia Gołkowska (POSM II st. im. F. Chopina w Krakowie, naucz. Urszula Gątkowska-Węgrzyn)
Jonasz Jochemczyk (POSM II st. im. F. Chopina w Krakowie, naucz. Gajusz Kęska)
Daniel Pastuch (POSM II st. im. F. Chopina w Krakowie, naucz. Andrzej Pikul/Gajusz Kęska)

Grupa III

Grand Prix
Kamil Pacholec (ZPSM im. L. Różyckiego w Kielcach, naucz. Małgorzata Kowalska)
II nagroda
Aleksandra Moliszewska (ZPSM im. M. Karłowicza w Krakowie, naucz. Dorota Moliszewska)

VII KRAKOWSKI KONKURS MŁODYCH ORGANISTÓW
KRAKÓW 21-22 LISTOPADA 2014 r.

WYNIKI

I nagroda:
Adam Zając
(Kraków,PSM II st.im.W.Żeleńskiego,mgr Agnieszka Walczy)

II nagroda:
Łukasz Gardecki
(Gliwice,DSO II st.,mgr Brygida Tomala)

III nagroda:
Wiktoria Ryńska
(Warszawa,PSM IIst.,dr Jarosław Wróblewski)

Wyróżnienia:
Andrzej Malitowski
(Gliwice,DSO IIst.,mgr Waldemar Krawiec)

Magdalena Szewerda
(Opole,PSM IIst.im.F.Chopina,mgr Lucyna Glezner-Sun)

Regulamin VII Konkursu Pianistycznego im. Ireny Rolanowskiej - 07-09. XI 2014 r.

1. VI Konkurs Pianistyczny im. Ireny Rolanowskiej organizowany jest przez Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II st. im. F. Chopina w Krakowie pod patronatem CEA i wizytator mgr L. Skrzyniarz. Współorganizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Pro Musica Humana.

2. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas V-VI szkół muzycznych I st. lub ogólnokształcących szkół muzycznych I st. oraz klas I - VI szkół muzycznych II st. lub ogólnokształcących szkół muzycznych II st. w makroregionie Krakowskim. Uczniowie młodsi mogą brać udział w konkursie pod warunkiem realizacji programu grupy wiekowo wyższej.

3. Szkołę może reprezentować dowolna liczba uczniów.

4. Warunkiem zakwalifikowania do Konkursu jest przesłanie karty zgłoszeniowej oraz wpłata w wysokości 50 zł. na konto:

Stowarzyszenie PRO MUSICA HUMANA
ul. Basztowa 6,
31-134 Kraków

Bank PKO SA: 11 1240 4533 1111 0010 4669 5421
tytuł przelewu "darowizna"

5. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie opłata nie podlega zwrotowi.

6. Zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty prosimy przesyłać do 25.10.2014 r. na adres:

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st.
im. F. Chopina
ul. Basztowa 6,
31-134 Kraków

7. Konkurs jest jednoetapowy i otwarty dla publiczności.

8. Uczestnicy wystąpią w trzech grupach wiekowych:

 • I gr. klasy V, VI st. I (5-6 rok nauki gry na fortepianie)
 • II gr. klasy I, II, III st. II (7 - 9 rok nauki gry na fortepianie)
 • III gr. klasy IV, V, VI st. II ( 10 - 12 rok nauki gry na fortepianie)

9. Przesłuchania odbywać się będą w dniach 7-8 listopada 2014 r. w Auli im. I. Rolanowskiej Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. F. Chopina w Krakowie. Szczegółowy harmonogram zostanie przesłany szkołom do 31 X 2014 r.

10. Uczestnicy podczas przesłuchań wystąpią w kolejności alfabetycznej (od litery A).

11. Przesłuchania konkursowe ocenia Jury powołane przez organizatora. Obrady Jury są tajne a decyzje niepodważalne.

12. Dla laureatów przewidywane są nagrody i wyróżnienia.

13. Jury może przyznać Grand Prix dla indywidualności Konkursu.

14. Nagrodzeni uczestnicy zobowiązani są do wystąpienia na Koncercie Laureatów z programem ustalonym przez Jury.

15. Wszyscy uczestnicy konkursu i ich nauczyciele otrzymują dyplomy uczestnictwa.

16. Uczestnicy przyjeżdżają i przebywają w czasie konkursu na własny koszt.

17. Z powodów obiektywnych mogą ulec zmianie terminy rozpoczęcia i zakończenia konkursu.

18. Szczegółowe informacje będą udostępnione na stronie internetowej szkoły - www.szkolamuzyczna.os.pl - w aktualnościach oraz na stronie sekcji klawiszowej.

19. W trakcie trwania Konkursu przewidziane są imprezy towarzyszące.

20. Wszelkie zapytania prosimy kierować do p. Bożeny Dobrowolskiej (kontakt e-mail: bomatean54@op.pl lub poprzez numer telefonu do szkoły: 12 422 20 23) – koordynatora konkursu.


Program

Grupa I (klasy V-VI, I st)

 1. Sonatina lub allegro sonatowe
 2. Utwór wirtuozowski
 3. Utwór kantylenowy

Grupa II (klasy I, II, III, II st.) - czas trwania: 10 - 15 minut

 1. W. A. Mozart - dowolnie wybrane wariacje lub allegro sonatowe z dowolnie wybranej sonaty
 2. F. Chopin - nokturn lub walc lub impromptu lub polonez do wyboru
 3. Utwór dowolny, lub cykl utworów, do wyboru kandydata

Grupa III (klasy IV, V, VI, II st.) - czas trwania: 15 - 20 minut

 1. J.S. Bach - preludium i fuga lub dwie kontrastujące części suity lub partity
 2. Allegro sonatowe z sonaty klasycznej lub romantycznej, lub wariacje klasyczne, lub wariacje romantyczne
 3. Etiuda wirtuozowska

Pobierz kartę zgłoszeniową

Pobierz regulamin konkursu

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. F. Chopina

ul. Basztowa 6, 31-134 Kraków
tel: 12 422 20 23
fax: 12 421 62 92
e-mail: sekretariat@szkolamuzyczna.os.pl