sekcja instrumentów klawiszowych Stronę zmodyfikowano: 14.05.2018 - 22:34

Lista Laureatów IX Krakowskiego Konkursu Młodych Organistów:

I nagroda
Piotr Matejek (Kraków, ASM II st. im. Ks. Kard. F. Macharskiego, mgr Aleksandra Gawlik)

II nagroda
Szymon Jarzyna (Rybnik, PSM I i II st. im. K. i A.Szafranków, mgr Elżbieta Włosek-Żurawiecka)

III nagroda
Michał Greszta (Zamość, PSM I i II st. im. K. Szymanowskiego, mgr Tomasz Bębenek)


Wyróżnienia:
Mateusz Goniowski (Gliwice, DSO II st., dr Mariola Brzoska)
Józef Lach (Bielsko-Biała, DSO, SM IIst., mgr Urszula Jasiecka-Bury)

Wyniki VIII Konkursu Pianistycznego im. Ireny Rolanowskiej

Grupa I

I nagroda ex aequo
Jonasz Kluza (OSM I st. im. J Paderewskiego w Krakowie, naucz. Maria Wyroba)
Bartłomiej Ślimak (ZPSM im. M. Karłowicza w Krakowie, naucz. Izabela Grzybek)

Wyróżnienie
Alicja Lechowicz (PSM I st. w Brzesku, naucz. Sabina Cebula)

Grupa II

I nagroda
Maria Moliszewska (ZPSM im. M. Karłowicza w Krakowie, naucz. Dorota Moliszewska)
II nagrody nie przyznano
III nagroda
Miriam Wójciak (PSM I i II st. im. F. Chopina w Nowym Targu, naucz. Agnieszka Derebas)

Wyróżnienia
Julia Gołkowska (POSM II st. im. F. Chopina w Krakowie, naucz. Urszula Gątkowska-Węgrzyn)
Jonasz Jochemczyk (POSM II st. im. F. Chopina w Krakowie, naucz. Gajusz Kęska)
Daniel Pastuch (POSM II st. im. F. Chopina w Krakowie, naucz. Andrzej Pikul/Gajusz Kęska)

Grupa III

Grand Prix
Kamil Pacholec (ZPSM im. L. Różyckiego w Kielcach, naucz. Małgorzata Kowalska)
II nagroda
Aleksandra Moliszewska (ZPSM im. M. Karłowicza w Krakowie, naucz. Dorota Moliszewska)

VII KRAKOWSKI KONKURS MŁODYCH ORGANISTÓW
KRAKÓW 21-22 LISTOPADA 2014 r.

WYNIKI

I nagroda:
Adam Zając
(Kraków,PSM II st.im.W.Żeleńskiego,mgr Agnieszka Walczy)

II nagroda:
Łukasz Gardecki
(Gliwice,DSO II st.,mgr Brygida Tomala)

III nagroda:
Wiktoria Ryńska
(Warszawa,PSM IIst.,dr Jarosław Wróblewski)

Wyróżnienia:
Andrzej Malitowski
(Gliwice,DSO IIst.,mgr Waldemar Krawiec)

Magdalena Szewerda
(Opole,PSM IIst.im.F.Chopina,mgr Lucyna Glezner-Sun)

Regulamin VII Konkursu Pianistycznego im. Ireny Rolanowskiej - 07-09. XI 2014 r.

1. VI Konkurs Pianistyczny im. Ireny Rolanowskiej organizowany jest przez Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II st. im. F. Chopina w Krakowie pod patronatem CEA i wizytator mgr L. Skrzyniarz. Współorganizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Pro Musica Humana.

2. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas V-VI szkół muzycznych I st. lub ogólnokształcących szkół muzycznych I st. oraz klas I - VI szkół muzycznych II st. lub ogólnokształcących szkół muzycznych II st. w makroregionie Krakowskim. Uczniowie młodsi mogą brać udział w konkursie pod warunkiem realizacji programu grupy wiekowo wyższej.

3. Szkołę może reprezentować dowolna liczba uczniów.

4. Warunkiem zakwalifikowania do Konkursu jest przesłanie karty zgłoszeniowej oraz wpłata w wysokości 50 zł. na konto:

Stowarzyszenie PRO MUSICA HUMANA
ul. Basztowa 6,
31-134 Kraków

Bank PKO SA: 11 1240 4533 1111 0010 4669 5421
tytuł przelewu "darowizna"

5. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie opłata nie podlega zwrotowi.

6. Zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty prosimy przesyłać do 25.10.2014 r. na adres:

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st.
im. F. Chopina
ul. Basztowa 6,
31-134 Kraków

7. Konkurs jest jednoetapowy i otwarty dla publiczności.

8. Uczestnicy wystąpią w trzech grupach wiekowych:

 • I gr. klasy V, VI st. I (5-6 rok nauki gry na fortepianie)
 • II gr. klasy I, II, III st. II (7 - 9 rok nauki gry na fortepianie)
 • III gr. klasy IV, V, VI st. II ( 10 - 12 rok nauki gry na fortepianie)

9. Przesłuchania odbywać się będą w dniach 7-8 listopada 2014 r. w Auli im. I. Rolanowskiej Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. F. Chopina w Krakowie. Szczegółowy harmonogram zostanie przesłany szkołom do 31 X 2014 r.

10. Uczestnicy podczas przesłuchań wystąpią w kolejności alfabetycznej (od litery A).

11. Przesłuchania konkursowe ocenia Jury powołane przez organizatora. Obrady Jury są tajne a decyzje niepodważalne.

12. Dla laureatów przewidywane są nagrody i wyróżnienia.

13. Jury może przyznać Grand Prix dla indywidualności Konkursu.

14. Nagrodzeni uczestnicy zobowiązani są do wystąpienia na Koncercie Laureatów z programem ustalonym przez Jury.

15. Wszyscy uczestnicy konkursu i ich nauczyciele otrzymują dyplomy uczestnictwa.

16. Uczestnicy przyjeżdżają i przebywają w czasie konkursu na własny koszt.

17. Z powodów obiektywnych mogą ulec zmianie terminy rozpoczęcia i zakończenia konkursu.

18. Szczegółowe informacje będą udostępnione na stronie internetowej szkoły - www.szkolamuzyczna.os.pl - w aktualnościach oraz na stronie sekcji klawiszowej.

19. W trakcie trwania Konkursu przewidziane są imprezy towarzyszące.

20. Wszelkie zapytania prosimy kierować do p. Bożeny Dobrowolskiej (kontakt e-mail: bomatean54@op.pl lub poprzez numer telefonu do szkoły: 12 422 20 23) – koordynatora konkursu.


Program

Grupa I (klasy V-VI, I st)

 1. Sonatina lub allegro sonatowe
 2. Utwór wirtuozowski
 3. Utwór kantylenowy

Grupa II (klasy I, II, III, II st.) - czas trwania: 10 - 15 minut

 1. W. A. Mozart - dowolnie wybrane wariacje lub allegro sonatowe z dowolnie wybranej sonaty
 2. F. Chopin - nokturn lub walc lub impromptu lub polonez do wyboru
 3. Utwór dowolny, lub cykl utworów, do wyboru kandydata

Grupa III (klasy IV, V, VI, II st.) - czas trwania: 15 - 20 minut

 1. J.S. Bach - preludium i fuga lub dwie kontrastujące części suity lub partity
 2. Allegro sonatowe z sonaty klasycznej lub romantycznej, lub wariacje klasyczne, lub wariacje romantyczne
 3. Etiuda wirtuozowska

Pobierz kartę zgłoszeniową

Pobierz regulamin konkursu

Szywalski Paweł
Zubrzycki Sławomir -
Artynowski Tomasz
Bialic Arkadiusz
Brykalska - Chowaniec Iwona
Cieciora Wojciech
Dobrowolska Bożena
Duda Jarosław
Ejsmont Joanna
Gawlik Aleksandra
Gątkowska - Węgrzyn Urszula
Gofryk - Bąk Urszula
Grodecka Anna
Grzybek Izabela
Iwanejko - Maga Barbara
Kędra Milena
Kęska Gajusz
Kinczewska - Stachowicz Ewa
Korepta Iwona
Koziak Celestyna
Kulpa - Straż Grażyna
Leśniak Jan
Leśniak Maria
Łazarska Olga
Małopolska-Skolarczyk Bogumiła
Nowak - Dańda Anna
Orczyk Katarzyna
Piękoś-Kędzierska Justyna
Pikul Andrzej
Rosiek Robert
Różański Piotr
Stefańska-Kłyś Elżbieta
Stępniewska Marzena
Szpineter-Kuniecka Maria
Tuleja Mieczysław
Wagner Aleksandra

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. F. Chopina

ul. Basztowa 6, 31-134 Kraków
tel: 12 422 20 23
fax: 12 421 62 92
e-mail: sekretariat@szkolamuzyczna.os.pl