archiwum wydziału rytmiki

"BAROK - CZY TO NIE PRZESADA?"

Dnia 27 kwietnia 2012 r. w Auli im. prof. I. Rolanowskiej odbyła się audycja na temat epoki Baroku. Audycja była drugim etapem większego projektu mającego na celu zainteresowanie młodzieży kulturą i sztuką poszczególnych epok oraz urozmaicenie i przybliżenie przedmiotu historia muzyki.

Audycja zorganizowana była w formie "Mini-muzeum", w którym młodzież mogła obejrzeć prezentację na temat instrumentów muzycznych z epoki Baroku, zobaczyć album z architekturą i sztuką baroku, przeczytać wiele informacji i opracowań o tamtych czasach.

W czasie zwiedzania "Mini-muzeum" uczniowie mieli okazje wysłuchać koncertu i zobaczyć tańce w charakterystycznych strojach dla okresu Baroku.

W przedsięwzięciu wzięły udział uczennice klasy rytmiki.

Szczególne podziękowania dla prof. Lidii Kućmierz współautorki projektu, prof. Anny Płanety-Frączkiewicz i prof. Alicji Wolińskiej.


Agnieszka Pacura


Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. F. Chopina

ul. Basztowa 6, 31-134 Kraków
NIP: 6761708632

tel: 12 422 20 23; fax: 12 421 62 92
e-mail: sekretariat@szkolamuzyczna.os.pl